(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

14-04-2022

PQ Silicas goed voorbereid op energietoekomst

Goed voorbereid met een doordachte langetermijn-energiestrategie en een robuust managementsysteem.

In de Europese Green Deal is als een doelstelling vastgelegd om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. In het Fit for 55-pakket staan de maatregelen om in 2030, als tussenmijlpaal, minstens 55% CO2-reductie te hebben gerealiseerd. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord Klimaat en Energie richt het kabinet zich bij de uitwerking van beleidsmaatregelen op een emissiereductie van 60% in 2030 ten opzichte van 1990. Hoe bereidt PQ Silicas zich hierop voor?

PQ Silicas

PQ Silicas is een wereldwijde producent van silicaten, zeolieten, silica’s en afgeleide producten. De producten dienen veelal als milieuvriendelijke vervangers voor materialen met uiteenlopende toepassingen. Er zijn 3 productielocaties in Nederland: Eijsden (Zuid-Limburg), Maastricht en Winschoten. Vanuit Europese en Nederlandse wet- en regelgeving rondom CO2-emissies hebben deze productielocaties te maken met verschillende verplichtingen en eisen. Zo valt PQ Silicas in Eijsden onder het verplichte EU Emissions Trading System (ETS), de vestigingen in Maastricht en Winschoten niet.

MEE-convenant

PQ Silicas in Eijsden deed mee aan het convenant Meerjarenafspraak Energie-Efficiëntie ETS ondernemingen (MEE-convenant) dat in 2020 afliep. Door de gekozen concernaanpak deden de vestigingen in Maastricht en Winschoten ook mee, waardoor de energie-efficiencyprojecten op deze locaties werden meegenomen in het totale besparingspotentieel van het concern. Op deze wijze sloot deelname aan het MEE-convenant optimaal aan op de strategische plannen.

EED Energie-audits

Door het aflopen van het MEE-convenant werd PQ Silicas EED Energie-auditplichtig. KWA heeft samen met PQ Silicas de EED-energieaudits per locatie uitgevoerd, het concernverslag opgesteld en tijdig ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Goedkeuring volgde vrij snel na indiening.

"KWA is sinds jaren een stabiele en betrouwbare partner bij advies, begeleiding en support in diverse energieonderwerpen."

EU-ETS en de Nederlandse CO2-heffing

De Nederlandse CO2-heffing is van toepassing, omdat de vestiging in Eijsden valt onder de EU-ETS. KWA heeft voor PQ verschillende scenario’s berekend van de totale energie- en CO2-emissiekosten tot 2030, rekening houdend met de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE), ETS en CO2-heffing. PQ heeft in kaart gebracht welke maatregelen kansrijk zijn om de CO2-reductiedoelstellingen conform het Klimaatakkoord te halen en zo een forse stijging van de energiekosten te vermijden.

Toekomstige ontwikkelingen

Samen met KWA volgt PQ de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving voor energie en CO2-emissie nauwgezet. Onder andere de Europese Green Deal, stijgende energieprijzen en Omgevingswet hebben impact op de verplichtingen en eisen die gaan gelden voor de 3 vestigingen. PQ is hierop nu goed voorbereid door een doordachte langetermijn-energiestrategie en een robuust managementsysteem gebaseerd op ISO 14001 en 50001.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Bas Oldenhof
Energietransitie

Tel.: 0334221341

E-mail: bo@kwa.nl