(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

10-02-2021

PFAS in grond en grondwater: update februari 2021

Op 18 januari 2021 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over PFAS verstuurd. In deze brief is aangegeven dat de Europese voedselveiligheid-autoriteit (EFSA) nieuwe gezondheidskundige grenswaarden heeft afgeleid voor een combinatie van 4 PFAS-verbindingen.

Het RIVM gaat met deze nieuwe gezondheidskundige grenswaarden de risico’s van PFAS in voedsel, grond en grondwater (opnieuw) beoordelen.

Hergebruiksnormen voor grond en baggerspecie

Het RIVM schat in dat de hergebruiksnormen voor de bodem, voor het toepassen van grond en baggerspecie, hoogst waarschijnlijk niet aangepast hoeven te worden. De hergebruiksnormen voor de bodem zijn nu gebaseerd op de ecologische risicogrenzen omdat deze lager zijn dan de huidige humane risicogrenzen. Het RIVM verwacht niet dat de humane risicogrenzen onder de ecologische risicogrenzen uitkomen.

Aan het RIVM is gevraagd hier zo snel mogelijk een advies over te geven. Mocht toch blijken dat op basis van het EFSA-advies wordt geadviseerd de hergebruiksnormen aan te passen, dan wordt samen met de koepels en de sector eerst gekeken naar de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk, voordat wordt overgegaan tot een eventuele aanpassing van de hergebruiksnormen.

Bepaling of sprake is van een ernstige bodemverontreiniging

De gezondheidskundige grenswaarde van de EFSA kan wel een effect hebben op de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) of interventiewaarden van PFOA en PFOS voor grond en grondwater. Het RIVM is reeds gevraagd deze opnieuw te berekenen. Dit advies wordt eind maart 2021 opgeleverd. Ook hier wordt eerst een impact assessment uitgevoerd en worden handelingsperspectieven worden aangegeven.

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Bodem

Met allerlei bodemaspecten kunt u als eigenaar of gebruiker van een locatie op verschillende manieren te maken krijgen, ...