(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

18-07-2019

Q2 2019: PAS, energie-audit en PGS: ontwikkelingen wet- en regelgeving

In het 2e kwartaal gaat het onder andere over PAS, energie-audits en PGS. Via de online tool Makeonline ontvangt u nog meer relevante informatie. KWA houdt u op de hoogte van belangrijke en relevante wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 

Energie informatieplicht en energieaudit

Op grond van het Activiteitenbesluit moeten type A- en B-bedrijven met een middelgroot of groot energieverbruik energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen en iedere 4 jaar aan het bevoegd gezag een melding doen over de genomen energiebesparende maatregelen.

Ook moeten bedrijven die energie-auditplichtig zijn afhankelijk van de datum van indienen van hun eerste energie-auditverslag, voor of na 31 december 2016, respectievelijk binnen 4 jaar of voor 31 december 2020 een geactualiseerde energie-audit indienen bij de RVO. Deze bedrijven moeten daarnaast voor 5 december 2019 hun rapportage op grond van de energie-informatieplicht indienen.

PAS

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) oordeelde in een uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet in strijd is met de Habitatrichtlijn wanneer de passende beoordeling aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vervolgens gekeken of de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS aan deze voorwaarden voldoet en geoordeeld dat het PAS niet voldoet aan dit criterium. Het gevolg is dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. De vergunningverlening is dan ook opgeschort en nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen en blijven voorlopig liggen.

BBT-conclusies en PGS

De ontwerp BBT-conclusies voor verbranding van (gevaarlijk) afval en voor de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gewijzigd in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties.

Ook zijn de conceptteksten van, onder andere, PGS 9 ‘Cryogene gassen (Opslag van 0,125 m³ - 100 m³)’ en PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ gepubliceerd.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht

15-07-2019

Vernieuwde wetgeving bij EED energieaudits

Per 1 juli 2019 is de wetgeving rondom de EED energieauditplicht gewijzigd. Welke wijzigingen dat zi...

Gerelateerde dienst
Makeonline software

Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw visie op compliance of het verbeteren daarvan. Met Makeonline bieden wij maatwer...