(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

20-07-2018

Overgangstermijn Zeer Zorgwekkende Stoffen bijna verlopen

Op 1 januari 2019 verloopt de overgangstermijn uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en wordt het moeilijker om maatwerkvoorschriften aan te vragen.

Bedrijven waar zich mogelijk ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) bevinden, opgelet. Op 1 januari 2019 verloopt de overgangstermijn uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en wordt het moeilijker om maatwerkvoorschriften aan te vragen.

Voorschriften uit uw vergunning met betrekking tot ZZS komen per 1 januari 2019 van rechtswege te vervallen. In plaats daarvan geldt voor u het Activiteitenbesluit. In afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit staan voorschriften met betrekking tot ZZS. Hierin staat dat bedrijven de emissies van ZZS naar de lucht zoveel mogelijk moeten voorkomen en als dat niet mogelijk is, tot een minimum moeten beperken (minimalisatieverplichting). Daarnaast geldt voor bedrijven een informatieverplichting. Dit houdt in dat bedrijven (eenmaal per vijf jaar) aan de vergunningverlener moeten rapporteren over de minimalisering van de emissie van zorgstoffen en over de inspanning die het bedrijf hierin gepleegd heeft en gaat plegen.

Aan het beoordelen en inventariseren van zeer zorgwekkende stoffen is in de praktijk vaak lastig vorm te geven. Daarom heeft KWA, in opdracht van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) en de Vereniging Lijmen en Kitten (VLK), een praktisch stappenplan opgesteld. Met dit stappenplan inventariseren en beoordelen gebruikers stap voor stap hun situatie op het gebied van de uitstoot van ZZS naar lucht (en water). Lees hier het artikel.

Eind juni 2018 hebben Louis van Deutekom en Rob Schoon geïnteresseerde leden van de VVVF en de VLK meegenomen in de wereld van ZZS voor zowel lucht als water. 

Heeft u al in kaart gebracht welke ZZS worden toegepast binnen uw bedrijf? Voldoet u aan de grenswaarden? Of heeft u andere vragen over ZZS? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Vorig bericht

19-07-2018

Concernbreed inzicht in energie-efficiency

Een grote onderneming moet elke vier jaar energieaudits uitvoeren volgens de Europese Energie Effici...