(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

24-04-2018

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving over het eerste kwartaal van 2018, zijn sinds afgelopen week beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving over het eerste kwartaal van 2018, zijn sinds afgelopen week beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Weet u bijvoorbeeld dat:

  • De wetgeving op het gebied van stralingsbescherming is herzien?
  • De Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen SZW is geactualiseerd?
  • Er ontwerpteksten van de PGS 13 (Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen) en PGS 26 (Gecomprimeerd aardgas
    Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen) en de NPR 7910 ‘gevarenzone-indeling gas- en stofexplosiegevaar’ zijn gepubliceerd?


Het in kaart brengen van de voor het bedrijf relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, is een van de eerste stappen die bedrijven moeten zetten om in compliance te zijn.

KWA Bedrijfsadviseurs heeft een 6 stappen compliancemethodiek ontwikkeld. Wekelijks screenen en beoordelen we met een team van specialisten diverse bronnen (zoals het Staatsblad, de Staatscourant, EUR-lex, websites van de Rijksoverheid, Infomil, RVO, Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS), NEN, etc.) om u elk kwartaal van relevante wijzigingen en ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

Met onze tool Makeonline kunt u aantoonbaar maken op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen) in wet- en regelgeving.

Bekijk ook:
Geschreven door
Marlies Huijbers
Wet-/regelgeving en Omgevingswet

Tel.: 0334221376

E-mail: mhu@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...