window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

24-04-2018

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving over het eerste kwartaal van 2018, zijn sinds afgelopen week beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving over het eerste kwartaal van 2018, zijn sinds afgelopen week beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Weet u bijvoorbeeld dat:

  • De wetgeving op het gebied van stralingsbescherming is herzien?
  • De Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen SZW is geactualiseerd?
  • Er ontwerpteksten van de PGS 13 (Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen) en PGS 26 (Gecomprimeerd aardgas
    Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen) en de NPR 7910 ‘gevarenzone-indeling gas- en stofexplosiegevaar’ zijn gepubliceerd?


Het in kaart brengen van de voor het bedrijf relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, is een van de eerste stappen die bedrijven moeten zetten om in compliance te zijn.

KWA Bedrijfsadviseurs heeft een 6 stappen compliancemethodiek ontwikkeld. Wekelijks screenen en beoordelen we met een team van specialisten diverse bronnen (zoals het Staatsblad, de Staatscourant, EUR-lex, websites van de Rijksoverheid, Infomil, RVO, Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS), NEN, etc.) om u elk kwartaal van relevante wijzigingen en ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

Met onze tool Makeonline kunt u aantoonbaar maken op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen) in wet- en regelgeving.

Bekijk ook:
Spanningscorrosie en preventie

Een 2e voorbeeld uit de Corrosie Atlas. Waardoor ontstaat spanningscorrosie en belangrijker, wat kun...

KWA Symposium Duurzaam Ondernemen

Met prikkelende sprekers, daadkrachtige voorbeelden en natuurlijk dé KWA aanpak.

Geschreven door
Marlies Huijbers
Wet-/regelgeving en Omgevingswet

Tel.: 0334221376

E-mail: mhu@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...