(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

19-07-2021

Ontwikkelingen wet- en regelgeving 2e kwartaal 2021

Is uw bedrijf in compliance? In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. Makeonline ondersteunt u hierbij. De ontwikkelingen over het 2e kwartaal van 2021 zijn nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Enkele highlights

Publicatie Europese ontwerpverordening betreffende machineproducten

Deze ontwerpverordening vervangt op termijn Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines en heeft diverse doelen. Zo moet deze wetgeving met het nieuwe wetgevingskader (NWK - ‘New Legislative Framework ‘- NLF) van de EU worden geharmoniseerd. Hierdoor wordt degene die het machineproduct ingrijpend wijzigt, gezien als de fabrikant van het machineproduct. Als deze wijziging van het machineproduct niet is voorzien door de fabrikant, dan moet deze ‘nieuwe’ fabrikant voldoen aan de fabrikantvoorschriften uit deze ontwerpverordening.

Nieuwe opzet ARIE-systematiek inzake risico's zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Er is een voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigingen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor wordt, onder andere, de aanwijssystematiek van de ARIE aangepast. Aanwijzing gebeurt dan op basis van de CLP-verordening, waarbij categorieën van stoffen en individuele stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde (zie de bijlage bij deze ontwerptekst ‘Lijst van stoffen’, die wordt opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling). Dit lijkt op de systematiek die wordt gebruikt bij het Brzo 2015. Meer specifiek wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015.

Ontwikkeling stikstofreductie en natuurverbetering

De definitieve tekst van het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering en de ontwerptekst van de Regeling stikstofreductie en natuurverbetering zijn gepubliceerd. Het Besluit en de Regeling werken de Wet natuurbescherming (Wnb) verder uit. Het doel van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is het realiseren van een gunstige of (waar dat nog niet mogelijk is) verbeterde staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats. De Wet en het Besluit stikstofreductie en natuurbescherming zijn op 1 juli 2021 in werking getreden. Ook is er een voorstel om de Regeling natuurbescherming te wijzigingen om zo de nieuwe versie van AERIUS te introduceren en de mogelijkheid om voormalige PAS-meldingen te legaliseren.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht

19-07-2021

Europees verbod op PFAS verwacht vóór 2025

Onlangs is bij het Europees Chemicalien Agentschap (ECHA) officieel het Europees verbod op PFAS aang...

Vorig bericht

12-07-2021

Gevolgen van nieuwe opzet ARIE-systematiek

Nieuws voor bedrijven die mogelijk vallen onder de zogeheten ARIE, (aanvullende risico-inventarisati...

Gerelateerde dienst
Makeonline software

Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw visie op compliance of het verbeteren daarvan. Met Makeonline bieden wij maatwer...