(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

12-07-2021

Gevolgen van nieuwe opzet ARIE-systematiek

Nieuws voor bedrijven die mogelijk vallen onder de zogeheten ARIE, (aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie) inzake risico’s bij zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als u hieronder valt, dan moet u aan meer verplichtingen gaan voldoen. De nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. U kunt inspreken op de ontwerptekst tot 6 augustus 2021. In dit artikel leggen we het voorstel uit én wat u moet doen als u onder de ARIE-regeling gaat vallen.

Wat houdt de wijziging in?

Er is een voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigingen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor wordt onder andere de aanwijssystematiek van de ARIE aangepast.

30 procent van de drempelwaarde

Aanwijzing gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening, waarbij categorieën van stoffen en individuele stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde (zie deze bijlage  ‘Lijst van stoffen’, die wordt opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling, bron: Rijksoverheid). Dit lijkt op de systematiek die wordt gebruikt bij het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015. Meer specifiek wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015.

200 extra bedrijven vallen onder regeling

De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen, zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan. Ook moeten alle bedrijven die ARIE-plichtig zijn ervoor zorgen dat ze als werkgever een eenmalige melding aan de Inspectie SZW doen. Voor de overige 600 bedrijven verwacht de Rijksoverheid geen substantiële toename van de administratieve lasten, behalve de eenmalige melding die moet worden gedaan.

Wanneer treedt de regeling in werking?

De nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 om aan bepaalde verplichtingen van de ARIE te voldoen.

Wat verwacht KWA?

Wij verwachten dat er méér dan 200 bedrijven onder de ARIE-verplichting komen te vallen. Het betreft vele voedingsmiddelenbedrijven en bedrijven actief in de chemische industrie die de stoffen opslaan zoals genoemd in de bijlage.

Wat moet u doen als de regeling van kracht is?

Ga na of u een ARIE-plichtig bedrijf blijft/wordt. Indien u een ARIE-plichtig bedrijf blijft/wordt, zorg er dan voor dat u als werkgever een eenmalige melding aan de Inspectie SZW doet. Zorg daarnaast dat, indien u ARIE-plichtig wordt, u uiterlijk op 1 juli 2023 aan alle ARIE-verplichtingen (zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan) voldoet. Pas ten slotte uw procedures en beleid op de ARIE aan.

Wat kunt u nu doen?

U kunt inspreken op de ontwerptekst. Doe dat vóór 6 augustus 2021. Kijk op deze link voor de publicatie. 

Onze tool Makeonline waarschuwt u op tijd

Neem een abonnement op Makeonline. Zo mist u niets van de ontwikkelingen bij wet- en regelgeving. Indien de inspraaktermijn van een ontwikkeling snel verloopt (met andere woorden de deadline verloopt al voordat de Makeonlinerapportage is gepubliceerd), sturen we u een urgente mailing. Door onze signalering kunt u dan tijdig de inspraakmogelijkheid benutten, als dat noodzakelijk is.

Bekijk ook:
Volgend bericht
Vorig bericht

17-06-2021

Geluidsmeting: tablet en tool besparen tijd

Rob Trenning en Mujgan Omary zijn de geluidsspecialisten van KWA. Zij staan regelmatig op daken van ...

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...