(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

20-07-2020

Ontwikkelingen wet- en regelgeving 2e kwartaal 2020

In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 2e kwartaal van 2020 zijn vanaf nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Enkele highlights

Gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is gewijzigd wat betreft het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen. Het doel van de wijziging is het onterecht gebruik van werkbakken voor het vervoer van personen terug te dringen.

Implementatie EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Richtlijn (EU) 2018/851, die de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) wijzigt, is geïmplementeerd in onder andere de Wet milieubeheer en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Door de implementatie in de regeling moet voor meer activiteiten meldingen worden gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Opnemen verwijzing naar PGS 31 en definitieve tekst voorganger PGS 37

Een verwijzing naar PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en Regeling omgevingsrecht. Hierdoor moeten bedrijven die activiteiten uitvoeren, die onder de betreffende paragraaf uit het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, voldoen aan de voorgeschreven delen uit die PGS voldoen. Vergunningplichtige bedrijven kunnen eventueel een aanpassing van hun vergunning krijgen waardoor ze aan de PGS 31 moeten gaan voldoen.

Ook is de definitieve tekst van de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers, de voorganger van PGS 37 ‘Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen’, gepubliceerd.

Meer weten over Makeonline? 

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht

23-07-2020

Is waterstof de oplossing voor uw bedrijf?

Coronacrisis of niet, de energietransitie gaat door. Heeft u al nagedacht hoe u in 2030 50% op uw CO...

Vorig bericht

10-07-2020

Laat PAS-meldingen niet verlopen

De Raad van State heeft in mei 2019 een streep gezet door de Programmatische Aanpak Stikstofdepositi...

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...