(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

24-01-2023

Ontwikkelingen wet- en regelgeving: ARIE-regeling en CSRD-richtlijn

Makeonline helpt u bij in compliance zijn. 

In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 4e kwartaal van 2022 zijn nu beschikbaar in Makeonline.

Interessante ontwikkelingen zijn:

Nieuwe ARIE-regeling in werking getreden op 1 januari 2023

De ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) is van toepassing op bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen, dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Het doel van de nieuwe ARIE-regeling is het verbeteren van de bescherming van werknemers die met gevaarlijke stoffen werken en het beter handhaafbaar maken van de verplichtingen die in dit kader aan bedrijven worden opgelegd. Meer weten over de ARIE-regeling? Regelmatig geven wij webinars. Kijk op onze bijeenkomstenpagina.

Publicatie richtlijn duurzaamheidsverslaglegging (CSRD-richtlijn)

De CSRD-richtlijn (Richtlijn (EU) 2022/2464 over duurzaamheidsrapportage door ondernemingen) is onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel bedrijven te stimuleren om te verduurzamen en hen voor te bereiden op de nieuwe economie. Concreet betekent het dat bedrijven hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties jaarlijks moeten rapporteren. Meer weten over de jaarlijkse duurzaamheidsverslaglegging? Op 28 maart 2023 organiseren wij een gratis masterclass CSRD. Aanmelden kan via onze bijeenkomstenpagina

Implementatie Drinkwaterrichtlijn in nationale wetgeving

Het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling worden in lijn gebracht met de Europese Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184). Op basis van deze wijziging dienen drinkwaterbedrijven en bedrijven met een eigen watervoorziening, waarbij het water wordt gebruikt voor menselijke consumptie, een risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem (laten) uitvoeren. Daarnaast dient periodiek een monitoring te worden uitgevoerd naar de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water.

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht

02-02-2023

Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2024

Omgevingswet voor de 5e keer uitgesteld.

Vorig bericht

10-01-2023

Fons Pennartz neemt afscheid van KWA

Fons vertelt het u zelf. 

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...