(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

04-09-2023

Nieuwe versie Safety Culture Ladder (SCL) per 1 september 2023 gelanceerd

SCL gemakkelijker breder toepasbaar, met meer houvast in groeimodel en nieuwe afspraken over beoordeling.

De Safety Culture Ladder (SCL), het instrument om veiligheidscultuur binnen bedrijven te bevorderen, dateert uit 2015. De afgelopen tijd is er met onder andere het kennisnetwerk hard gewerkt aan een nieuwe versie. Deze nieuwe versie, Safety Culture Ladder 2.0, is vanaf 1 september voor iedereen beschikbaar.

Bedrijven hebben verschillende middelen om de veiligheidscultuur binnen hun organisatie te bevorderen. De SCL is een instrument dat daarbij kan helpen. Het schema, oorspronkelijk afkomstig van ProRail, bestaat uit 5 treden en inmiddels maken er al bijna 2.000 bedrijven gebruik van. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in diverse branches werkzaam zijn. De SCL maakt geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Iedereen in de hele keten is verantwoordelijk voor de veiligheid. De SCL is zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is voor alle sectoren en voor alle typen bedrijven.

De SCL wil door gesprekken in alle lagen van de organisatie hiërarchie wegnemen om zo door al die lagen heen veiligheid te kunnen bevorderen. Mensen moeten zich vrij voelen om een beslissing te nemen om veilig te handelen en het management moet de ruimte hebben om creatief de veiligheid te bevorderen.

Waarom de herziening

De herziening van de SCL heeft een aantal redenen. Steeds meer gebruikers herkenden de toegepaste termen (over het spoor) niet meer. Deze termen zijn in de nieuwe ladder weggehaald, zodat het model voor iedere sector bruikbaar is. Ook vonden gebruikers dat er veel herhalingen in de beschrijvingen zaten en gaven ze aan dat ze graag oplopende beschrijvingen over de treden wilden. Dit is een houvast bij een groei naar een volgende trede. Bovendien was er behoefte om nieuwe afspraken te maken over de beoordeling. Tot slot gaven gebruikers van de eerdere editie van de SCL aan een betere uitwerking voor de hogere treden te willen.

Jeannette Hofman-Züter is bij NEN-manager certificatie en keurmerken en verantwoordelijk voor de SCL. Ze is blij met de herziening: “Wij hebben samen met een aantal experts en het gehele netwerk hard gewerkt om de SCL nog beter te maken. Beter leesbaar, beter te begrijpen, nog beter toepasbaar. Hopelijk is de nieuwe versie een toegevoegde waarde voor de markt en kunnen we zo de veiligheid binnen bedrijven naar een hoger niveau tillen.”

Ingangsdatum en overgangsperiode

Vanaf 1 januari 2024 kunnen audits worden uitgevoerd op basis van SCL 2.0 in overeenstemming met de afspraken in het certificatieschema. Het jaar 2024 geldt als een overgangsjaar waarbij (her)certificatie kan plaatsvinden op SCL 2.0 en op de vorige editie van de SCL.

Vanaf 1 januari 2025 kan (her)certificatie enkel nog plaatsvinden op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de vorige editie van de SCL worden uitgevoerd. Als gedurende de looptijd van het certificaat wordt overgestapt op SCL 2.0, moet er een initiële audit worden uitgevoerd op SCL 2.0. Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen nog certificaten geldig die zijn afgegeven op basis van SCL 2.0 (of latere edities).

Nog 2 aanpassingen

Naast hier al genoemde wijzigingen zijn er nog 2 belangrijke aanpassingen:

  • De oorspronkelijke 6 bedrijfsaspecten zijn vervangen door 5 thema’s: Beleid & leiderschap, Kennis & vaardigheden, Primaire en secundaire processen, Samenwerking en Leren en verbeteren.
  • Verder is de methode van beoordeling door scores vervangen door een beoordeling die niet meer gebaseerd is op een puntentelling, maar meer uitgaat van de observaties van de auditor op het gebied van houding, gedrag en cultuur. Bij deze beoordeling worden Organisatie en Gedrag afzonderlijk gewaardeerd, waarbij Gedrag het zwaarste weegt. De beoordeling wordt weergegeven met 3 kleuren: groen, rood en oranje.

Meer informatie over de Safety Culture Ladder vindt u op de website van NEN, www.nen.nl en op www.safetycultureladder.com

Bekijk ook:
Geschreven door
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Linda Gentner
Procesbegeleiding en auditing

Tel.: 0334221372

E-mail: lge@kwa.nl

Volgend bericht

05-09-2023

SDE++ opent definitief in september

Aanvragen tot en met 5 oktober. 

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Safety Culture Ladder

Focus op houding en gedrag. Inzicht in uw veiligheidscultuur en veilig werken en handelen stimuleren.