(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

13-02-2023

KWA ontwikkelt Strategisch Meerjarenplan Compliance

Met 3 stappen naar compliance en duurzamer ondernemen. 

Om in de toekomst te voldoen aan de Europese duurzaamheidsdoelstellingen en in compliance te blijven, ontwikkelde KWA voor bedrijven het Strategisch Meerjarenplan Compliance (SMJP Compliance).

Het SMJP Compliance geeft inzicht in de toekomstige wet- en regelgeving op het gebied  van duurzaamheid, milieu, Arbo en energie om goed voorbereid te zijn op de noodzakelijke  maatregelen en het voorkomen van onverwachte financiële uitgaven. Door alle (komende) wet- en regelgeving en de wensen van stakeholders is verduurzaming steeds belangrijker voor organisaties. In de Europese Green Deal zijn reductiedoelstellingen geformuleerd voor alle milieuthema’s.

De stip op de horizon: 2050

In het Fit for 55-pakket zijn de doelstellingen van reductie van broeikasgassen verder aangescherpt met een reductie van 55% in 2030. De stip op de horizon waarin Nederland zichzelf ten doel heeft gesteld om CO2-neutraal én volledig circulair én gifvrij te zijn is 2050. De opgave voor de toekomst is hierdoor groot. Investeringen die nu gedaan worden, dient u slim te kiezen: gezien de beperkte tijd is er vaak maar één vervangingsmoment tussen nu en 2050. Om uw bedrijf te helpen met het bepalen en halen van uw duurzame doelen werken wij vanuit onze visie: het KWA Vliegwiel Duurzaam Ondernemen. Dit is een gestructureerde langetermijnaanpak om duurzaamheid succesvol en blijvend te integreren in uw bedrijfsprocessen.

De 3 stappen naar compliance

Binnen het Strategisch Meerjarenplan Compliance worden 3 stappen doorlopen om te waarborgen dat u in compliance blijft en uw duurzame doelen haalt.

In stap 1 wordt vastgesteld welke huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor uw bedrijf relevant is. Ook wordt hierin aandacht besteed aan toekomstige eisen en scenario’s als het Nationaal Programma Landelijk Gebied (reductie stikstofuitstoot), ontwikkelingen in de markt, milieuvergunningen en omgevingsbelangen.

In stap 2 wordt een selectie gemaakt van (strategische) omgevingsfactoren en relevante geldende (ontwerp) wet- en regelgeving die gelden voor uw organisatie, met name vanuit de EU Green Deal en Fit for 55. Hierbij worden de ‘wat?’ en ‘consequenties’ specifiek gemaakt en wordt op hoofdzaken vastgesteld welke acties nodig zijn om te voldoen aan de vastgestelde verplichtingen (compliance).

In stap 3 worden de vervolgstappen besproken. Hierin ligt de focus op concrete uitvoeringsplannen, de te nemen maatregelen en de planning, zodat u uitstekend voorbereid bent op de toekomst en uw duurzame doelen haalt. Vandaag en overmorgen.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Jan van Pelt
Managementsystemen en auditing

Tel.: 0334221381

E-mail: jvp@kwa.nl

Volgend bericht

28-02-2023

Rapporteren over impact bedrijfsactiviteiten

Wat betekent de CSRD-richtlijn concreet voor uw bedrijf?

Vorig bericht

06-02-2023

Geen postbusnummer meer bij KWA

Post sturen naar ons bezoekadres. 

Gerelateerde dienst
Auditing

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen meestal een verplichte (exter...