(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

24-08-2018

Introductie meldingsplicht erkende energiebesparende maatregelen

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hoewel deze eis al enkele jaren geleden is opgenomen in het Activiteitenbesluit, levert deze tot op heden niet voldoende energiebesparing op. Hierdoor dreigt achterstand voor Nederland op de beoogde energiebesparingsdoelstellingen.

De verplichte uitvoering van energiebesparende maatregelen geldt voor zogenaamde type A- en B-bedrijven, te weten:

  • Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van 25.000 m3 tot 75.000 m3.
  • Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.


Aanvullende verplichting

Om de doelstellingen toch te behalen, wil de Rijksoverheid artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer als volgt aanpassen:

  • Bedrijven krijgen een vierjaarlijkse meldplicht;
  • Afwijken van de Erkende Maatregelenlijst, zoals opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling, kan alleen onder voorwaarde van duidelijke motivatie waarom een toepasselijk erkende maatregel niet wordt toegepast;
  • De rekenmethodiek, waarmee de erkende energiebesparende maatregelen zijn berekend, wordt verduidelijkt;
  • Er komt een eenvoudig digitaal systeem voor registratie van de maatregelen;
  • Er komen sancties voor bedrijven die geen of onvoldoende informatie aanleveren.

Deze aanpassingen hebben gevolgen voor naar schatting 100.000 bedrijven in Nederland.

Nu al een begin maken
De aanvullende verplichting gaat in op 1 juli 2019, maar de Rijksoverheid roept bedrijven op om nu reeds maatregelen te melden. Daarnaast werkt de Rijksoverheid hard aan het vaststellen van erkende energiebesparende maatregelen voor alle sectoren, welke worden verwacht vanaf1 januari 2019.

De meldingsplicht voert, samen met bijvoorbeeld de aankomende label C-verplichting voor kantoren vanaf 2023 en mogelijk label A in 2030, de druk op voor bedrijven. Zij moeten meer na gaan denken over hun lange termijn energiestrategie.

Wij raden bedrijven aan om hier zo snel mogelijk mee te starten, om dure, ad hoc investeringen zoveel mogelijk te voorkomen.

Direct op de hoogte van toekomstige wijzigingen
Wilt u voortaan ook geïnformeerd worden over toekomstige wijzigingen betreffende energiebesparende maatregelen, om op tijd aan uw verplichtingen te kunnen voldoen? Via Makeonline wet- en regelgeving houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de relevante wijzigingen voor uw specifieke bedrijfsvoering.

Wij informeren u graag - vrijblijvend - over de voordelen van een abonnement op Makeonline wet- en regelgeving voor uw bedrijf.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Wobbe van den Kieboom of Marlies Huijbers.

Bekijk ook:
Geschreven door
Wobbe van den Kieboom
Commissioning en energietransitie

Tel.: 0334221342

E-mail: wki@kwa.nl

Volgend bericht

08-09-2018

De PGS 31 is gepubliceerd

Wat betekent dit voor uw opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen?

Vorig bericht

20-08-2018

De nieuwe NEN-ISO 45001, een paar highlights

Al in 2013 werd besloten de norm OHSAS 18001 voor Arbomanagement te gaan herzien en om te zetten in ...

Gerelateerde dienst
Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...