(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

08-09-2018

De PGS 31 is gepubliceerd

Wat betekent dit voor uw opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen?

Afgelopen april is de PGS 31 gepubliceerd, een richtlijn voor de opslag van vloeibare stoffen in opslagtanks. Deze nieuwe richtlijn is opgesteld, omdat de bestaande richtlijnen (PGS 28, PGS 29 en PGS 30) veelal niet passend waren om invulling te geven aan een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslag van (gevaarlijke) vloeistoffen in tanks. De scope van de PGS 31 is breder en heeft ook betrekking op de opslag van bijvoorbeeld oxiderende vloeistoffen. Vloeistoffen in doseerinstallaties kunnen eveneens onder de PGS 31 komen te vallen.

Wat betekent dit voor de bestaande tankinstallaties binnen uw inrichting? Welke eisen worden er gesteld ten aanzien van keuring en certificering van bestaande installaties?

Wij hebben al gezien dat de omgevingsdiensten in lopende vergunningprocedures aansluiting zoeken bij de PGS 31. Daaruit blijkt dat deze PGS door de overheid actief wordt voorgeschreven bij vergunningen. Dit ondanks het feit dat de PGS 31 nog niet is aangewezen als BBT-document. Het is overigens een kwestie van tijd voor dit gaat gebeuren.

Ons motto: “Wees goed voorbereid en kom tot een strategie”. Realiseer u welke consequenties deze nieuwe richtlijn kan hebben voor uw bedrijf. Voorkom een overdaad aan keuringsverplichtingen, immers de keuringsinstanties staan allemaal in de rij voor u. Maar wat weet u na de keuring en wat heeft u dan?

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts. 

Bekijk ook:
Geschreven door
Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en installatieveiligheid

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Volgend bericht

11-09-2018

Veiligheid en bodembescherming hand-in-hand

Bedrijven moeten aan veel regels voldoen om in compliance te zijn. Zo moet een bedrijf bij uitvoerin...

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...