(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

11-09-2018

Veiligheid en bodembescherming hand-in-hand

Bedrijven moeten aan veel regels voldoen om in compliance te zijn. Zo moet een bedrijf bij uitvoering van bodembedreigende activiteiten, dusdanige bodembeschermende maatregelen treffen dat...

Bedrijven moeten aan veel regels voldoen om in compliance te zijn. Zo moet een bedrijf bij uitvoering van bodembedreigende activiteiten, dusdanige bodembeschermende maatregelen treffen dat een verwaarloosbaar bodemrisico resteert.

Een veel voorkomende bodembedreigende activiteit is het opslaan van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in emballage. Vanuit veiligheidsoogpunt gelden voor deze opslagen ook de regels uit de PGS 15.

Onze ervaring leert dat regels van de NRB en de PGS 15 niet naadloos op elkaar aansluiten. Zo zien wij bijvoorbeeld in de praktijk dat gevaarlijke stoffen in emballage vaak worden opgeslagen zonder een lekbak/opvangvoorziening op een vloeistofkerende vloer. Conform de regels uit de NRB is dit toegestaan, maar niet volgens die van de PGS 15. Volgens de PGS 15 dient namelijk voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen een opslagvoorziening aanwezig te zijn, voor opvang van de vloeistof bij een calamiteit, lekkage of morsing.

Door de NRB-toetsing te combineren met de PGS 15-toetsing, volstaat één rondgang over uw bedrijfsterrein en gaan veiligheid (PGS 15) en bodembescherming (NRB) hand-in-hand. Twee aspecten van compliance parallel uitvoeren, dat resulteert in een besparing van kosten en tijd. 

Wilt u ook inzicht in de status van compliancemanagement binnen uw organisatie?

Vul dan de Compliancemanagement-scan in. U ontvangt het resultaat én een plan van aanpak op hoofdlijnen om op het gewenste niveau van compliancemanagement te komen. Geheel kosteloos.

Vraag hier de scan aan.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts: ing. Jette Muijsson, ir. Suzanne Por

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Vorig bericht

08-09-2018

De PGS 31 is gepubliceerd

Wat betekent dit voor uw opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen?