(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-03-2019

Beleid rondom bodemverontreiniging met PFAS

PFAS is steeds vaker in het nieuws. Deze zeer slecht afbreekbare verbindingen worden wijd verspreid gevonden. 

PFAS is steeds vaker in het nieuws. Deze zeer slecht afbreekbare verbindingen worden wijd verspreid in het milieu gevonden en echt landelijk beleid ervoor is er nog niet. Wat kunt u doen als u PFAS vermoedt in uw bodem? Of zelfs als deze al is aangetroffen?

PFAS is een verzamelnaam voor van nature niet in het milieu voorkomende gefluoreerde koolwaterstoffen, waaronder PFOA, PFOS en Genx. Door de unieke waterafstotende en filmvormende eigenschappen, zijn deze stoffen vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw grootschalig toegepast in zowel consumentenproducten zoals textiel, leer en papier, als in industriële producten zoals verf en blusschuim.

Verbod op gebruik van PFAS

PFAS zijn zeer slecht afbreekbaar en dit heeft er voor gezorgd dat deze stoffen wijd verspreid zijn in het milieu. Daarnaast hopen deze stoffen zich op in de voedselketen en zijn ze vaak toxisch. In Europa is PFOS sinds 2010 verboden en wordt het gebruik van PFOA in 2020 verboden. Voor andere PFAS-verbindingen geldt geen verbod.

Ook landelijke overheid wil beleid op PFAS

Omdat PFAS goed in water oplossen en op deze manier in bijvoorbeeld het drinkwater terecht kunnen komen, heeft het RIVM strenge normen geadviseerd. Op dit moment hebben een beperkt aantal lokale overheden beleid ontwikkeld over het voorkomen van PFAS in grond, waterbodem en grondwater. Aangezien PFAS niet zoals eerder gedacht een lokale probleem is, maar ook landelijk speelt, is nu ook de landelijke overheid bezig met het opstellen van beleid. De verwachting is dat lokale overheden zonder PFAS-beleid dit landelijke beleid gaan afwachten. Momenteel is nog geen tijdspad bekend over het op en vast te stellen van het landelijk beleid.

PFAS onderdeel regulier bodemonderzoek

Terreineigenaren/gebruikers van terreinen moeten rekening houden met het feit dat PFAS in het analysepakket opgenomen moet worden. Met name bij nul- en eindsituatie-onderzoeken, maar ook bij regulier bodemonderzoek. Dit geldt vooral op terreinen waar PFAS worden of werden geproduceerd en verwerkt, op terreinen waar (grootschalig) brand is geblust en op terreinen die in gebruik zijn/waren als brandoefenplaats. De kosten van dit bodemonderzoek zijn voor rekening van de gebruiker/terreineigenaar.

Stagnatie kan ontstaan

Aangezien de meeste lokale overheden het landelijk beleid gaan afwachten, kan er stagnatie ontstaan voor locaties waar mogelijk PFAS-zaken spelen en waarvoor nog geen PFAS-beleid geldig is.

Ook rondom grondverzet en grondreiniging vindt momenteel stagnatie plaats. Ondanks dat de met PFAS-verontreinigde grond gereinigd kan worden, is er momenteel geen afzetmarkt voor deze grond. Dit zorgt ervoor dat bijna geen enkele grondreiniger PFAS-verontreinigde grond in ontvangst wil nemen. Een alternatief om deze grond als niet-reinigbaar af te zetten, is niet mogelijk. 

KWA behartigt uw belangen

KWA heeft ervaring met bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS binnen regio’s waar nog geen beleid is ontwikkeld. Over een bepaalde locatie waar ook daadwerkelijk PFAS in de bodem zijn aangetroffen, vinden momenteel gesprekken plaats met de lokale overheid om stagnatie met betrekking herontwikkeling zo veel mogelijk te beperken. Hierbij treedt KWA op als belangenbehartiger van het bedrijfsleven.

Heeft u vermoedens?

Heeft u een vermoeden dat op uw terrein, of op een aan te kopen terrein, een bodemverontreiniging met PFAS aanwezig is? Of werkt u met PFAS-stoffen/-producten?

KWA kan hierbij u adviseren, bodemonderzoek uitvoeren of een check uit voeren naar de bodembeschermende maatregelen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert Suzanne Por.

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...