window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dienen de risico’s in het kader van externe veiligheid (omgeving) goed beheerst te zijn en moeten medewerkers optimaal beschermd zijn ...

Milieuaspecten deskundig beoordeeld volgens PGS en ADR
Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dienen de risico’s in het kader van externe veiligheid (omgeving) goed beheerst te zijn en moeten medewerkers optimaal beschermd zijn. Deze vereisten vanuit arbo- en milieuwetgeving vragen om inschakeling van onze specialisten.
 
Opslag van gevaarlijke stoffen
De opslag van gevaarlijke stoffen is beschreven in de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de zogenaamde PGS-richtlijnen? Wanneer het gaat om verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), opslagtanks (PGS29, PGS30, PGS31) of ammoniak koelinstallaties (PGS13) adviseren onze specialisten zowel op strategisch niveau, als technisch inhoudelijk. Bij wijzigingen van de PGS-richtlijnen kunnen daarnaast de gevolgen voor uw situatie in kaart worden gebracht.
 
Opslag van gevaarlijke stoffen vormen een bedrijfsactiviteit met een bodembedreigend karakter. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) schrijft voor hoe risico’s moeten worden beheerst met bodembeschermende maatregelen. KWA verzorgt inventarisaties, beoordelingen en adviezen conform de NRB.

Transport
Wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert, heeft u te maken met Europese richtlijnen, zoals de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Deze wetgeving geldt echter ook als u alleen gevaarlijke stoffen ontvangt of aanbiedt voor transport. Gecertificeerde ADR-veiligheidsadviseur geven duidelijkheid voor uw situatie en bieden ondersteuning bij het uitvoeren van de verplichte jaarlijkse veiligheidsaudit en bij het opstellen van uw jaarverslag.

Betrokken adviseurs
Jette Muijsson
Milieu en veiligheid

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Joost Swiggers
Milieu en gevaarlijke stoffen

Tel.: 0334221393

E-mail: jsw@kwa.nl

Louis van Deutekom
Lucht/geur en gevaarlijke stoffen

Tel.: 0334221384

E-mail: lvd@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...