Joost Swiggers

Milieu en gevaarlijke stoffen

De roots van Joost liggen in de luchtvaart, waar hij als maintenance engineer verantwoordelijk was voor het onderhoudsmanagement van vliegtuigen.

Na de overstap naar een chemische fabriek is zijn interesse gewekt voor compliance vraagstukken op het gebied van milieu, Brzo en gevaarlijke stoffen. Hoe zorg je voor een praktische invullingen van de eisen?

Joost ziet zijn rol als mooie kans om samen praktische oplossingen te zoeken.

Bekijk ook:
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...