Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

CO2-heffing toch in een stroomversnelling

Eén van de belangrijkste beleidsinstrumenten uit het Klimaatakkoord is de CO2-heffing voor de industrie in Nederland. Begin april werd bekendgemaakt dat de consultatie op het voorstel voor de voorgenomen CO2-heffing tot nader order werd uitgesteld. Deze week is echter de consultatie gestart. Het voorstel geeft inzicht in het beoogde systeem en de uitvoering. Over de hoogte van het tarief is nog niks bekend.

01-05-2020

De heffing moet borgen dat de 14,3 Mton CO2-emissiereductie uit het Klimaatakkoord van de industrie wordt gerealiseerd. De CO2-heffing sluit aan bij de Europese emissiehandel (ETS).

De doelgroep van de CO2-heffing zijn de ETS-inrichtingen in Nederland voor zover hun emissies gerelateerd zijn aan industriële productie. Elektriciteitsopwekking, glastuinbouw en gebouwde omgeving vallen hier niet onder. Wél geldt de CO2-heffing ook voor fossiele emissies bij afvalverbrandingsinstallaties en substantiële lachgasuitstoot, die niet onder de ETS vallen.

De CO2-heffing volgt de regels van de ETS. De heffing wordt alleen gerekend over de te veel uitgestoten emissie. Deze wordt onder andere bepaald door de allocatieregels (ETS-benchmarks): borging via efficiency – CO2-emissie per ton product -  en niet via volume. Het is een tarief dat relatief laag start (rond de €30 in 2021) en met de tijd oploopt naar € 125-150 voor 2030.

Per 1 januari 2021 wordt de CO2-heffing ingevoerd. Gezien de impact op uw totale energierekening welke richting 2030 mogelijk verdubbelen door de heffing, is het raadzaam om te reageren. Neem contact op met KWA voor ondersteuning. 

Bekijk ook: