(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Nieuwe woonwijk in Utrecht haalt energie uit eigen bodem

Wonen met duurzame warmte en koude. 

In Utrecht wordt op een voormalig NS-terrein een nieuwe woonwijk gerealiseerd: Wisselspoor. De eerste woningen zijn al verkocht en de oplevering staat voor eind 2025 gepland. Uiteraard worden het aardgasloze woningen. KWA is gevraagd om mee te werken aan de realisatie van het duurzame energiesysteem voor de woonwijk, door het maken van een ontwerp van een bodemenergiesysteem en de benodigde vergunningen hiervoor aan te vragen.

Om de woningen te voorzien van duurzame warmte én duurzame koude wordt een zogeheten open bodemenergiesysteem ontwikkeld. In een open systeem wordt actief grondwater het systeem in- en uitgepompt.

Zomers koelen en ’s winters verwarmen

Hoe werkt het systeem? Gedurende het jaar wordt grondwater onttrokken van circa 11 °C. In de zomer wordt dit grondwater gebruikt om de woningen mee te koelen. In de winter vormt het grondwater de omgevingsbron voor de warmtepomp. De warmtepomp verplaatst de thermische energie uit de bodem vervolgens naar de woning, waar het wordt gebruikt voor warming en warm tapwater.

Wat als de buurman ook bodemenergie toepast?

Niet ver van het Wisselspoor bevindt zich de Cartesius-driehoek, een andere ontwikkellocatie, waar ook een open bodemenergiesysteem gerealiseerd gaat worden. De 2 systemen zouden elkaar, negatief kunnen beïnvloeden.

In een door KWA opgestelde effectenstudie voor het Wisselspoor is getoetst of er mogelijk sprake is van beïnvloeding tussen het beoogde bodemenergiesysteem voor het wisselspoor en het systeem voor Cartesius-driehoek. Er is berekend dat er geen sprake is van onderlinge negatieve beïnvloeding tussen beide systemen. De systemen kunnen in de toekomst dus onafhankelijk van elkaar opereren, en duurzaam gebruik maken van de bodem zonder elkaar in de weg te zitten.

In de illustratie ziet u onze dienstverlening uitgelegd. 

En hoe zit het met sterk verontreinigd grondwater?

Het ontwikkelgebied Wisselspoor bevindt zich binnen een gebied met grondwaterverontreinigingen. Het verplaatsen van verontreinigd grondwater is niet zonder meer toegestaan. Om het toepassen van bodemenergie toch mogelijk te maken in de binnenstad van Utrecht, heeft de gemeente Utrecht een gebiedsgericht beheerplan opgesteld. Binnen dit beheergebied mag sterk verontreinigd grondwater worden opgepompt en verplaatst.

Bij de aanleg van een bodemenergiesysteem komt echter wel verontreinigd grondwater vrij, dat geloosd dient te worden. Dit vrijkomende lozingswater mag niet zomaar worden geloosd. Om de lozing toch mogelijk te maken heeft KWA een plan van aanpak opgesteld hoe om te gaan met het vrijkomende verontreinigde grondwater en dit afgestemd met de betreffende bevoegde gezag: gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, en Wet Bodembescherming.  

Alle vergunningen geregeld

Na een zorgvuldig doorlopen proces zijn alle benodigde vergunningen geregeld voor het toepassen van het beoogde bodemenergiesysteem. Er kan nu gestart worden met de realisatie van deze uiterst duurzame installatie, waardoor tientallen huishoudens vele jaren zullen profiteren van energie uit eigen bodem.

Meest complete dienstverlener binnen bodemenergie

Bent u geïnteresseerd in bodemenergie? Wij helpen u graag verder. Onze collega’s dragen dagelijks bij aan de verduurzaming van Nederland. Naast onze kennis over bodemenergie hebben vakspecialisten expertises in huis zoals bodemverontreinigingen, corrosie, waterkwaliteit, energiebesparing, energiemanagement en Arbo-technisch veilig werken. Dat maakt KWA de meest complete dienstenverlener binnen de branche van bodemenergie.  

Bekijk ook:
Betrokken adviseurs
Joris Groot
Bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221365

E-mail: jhg@kwa.nl

Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...