(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Energiebesparing bij kaasfabriek FrieslandCampina

FrieslandCampina werkt aan een vermindering van de energiebehoefte in de hele zuivelketen. Dit betekent dat fabrieken met productieprocessen ernaar streven om ieder jaar minder energie en minder water te verbruiken.

De kaasfabriek van FrieslandCampina in Rijkevoort heeft vanwege dat streven besloten om de utilities voor de warmte- en koudevraag te vervangen en te optimaliseren. De indampinstallatie wordt vervangen door een zogeheten RO, dat is omgekeerde osmose, een membraaninstallatie. Dit moet leiden tot flinke energiebesparingen.

‘Pinchmethodiek’ als rekenmodel

KWA en FrieslandCampina hebben samen de ontwerprichtlijnen voor de toekomstige warmte- en koudevraag opgesteld. KWA heeft hiervoor, samen met FrieslandCampina een model ontwikkeld in de vorm van een krachtige en praktische ‘pinchmethodiek’. Op basis van dit model zijn de optimale temperatuurniveaus bepaald voor de utilities die de warmte- en koudevraag invullen. Het ontwikkelde rekenmodel bepaalt de totale warmte- en koudevraag op 5-minutenbasis, rekening houdend met:

  • een dagplanning op 5-minutenbasis
  • een apparaat dat verschillende procesmodi heeft
  • de utility-behoefte per apparaat per procesmodus
  • de totale warmte- en koudevraag op 5-minutenbasis

De uitkomsten van het model zijn vergeleken met een referentieperiode uit 2018. Hierbij was 95 tot 100 procent van de utility-consumptie te verklaren.

Nieuwe rendabele warmte

Normaal gesproken wordt de warmte in de voedingsmiddelenindustrie op 1 temperatuurniveau opgewekt (stoom 180°C) en op veel lagere temperatuurniveaus gebruikt (60°C tot 130°C). Het model laat zien dat door circulerend watersysteem van 90°C te introduceren, de stoomvraag reduceert naar 3 procent van de warmtevraag. Alle andere warmte kan worden geleverd met 90°C water of door warmte-uitwisseling tussen processtromen. De 90°C warmte wordt opgewekt met HR cv-ketels in combinatie met warmtepompen.

Met deze utilities kan het aardgasgebruik nagenoeg worden gehalveerd bij 25% CO2 reductie. Aangezien alle utilities moeten worden vervangen, is de terugverdientijd minder dan 3 jaar.

Het dynamisch model laat bovendien de variatie in warmte- en koudevraag zien over de 24-uur periode (afbeelding).

Deze informatie geeft de basis voor het dimensioneren van de utility installaties, inclusief de benodigde energiebuffers. Op basis van de geïnventariseerde warmte- en koudevraag kan gekeken worden op welke temperatuurniveaus de warmte en koude het beste aangeboden kunnen worden.

Toepasbaarheid van het rekenmodel

Op basis van het ontwikkelde rekenmodel is een bedrijf in staat om samen met KWA het geheel van installaties voor de warmte- en koude-infrastructuur te analyseren. En op basis van de praktische pinch-methodiek kan de warmtehuishouding worden geoptimaliseerd, door bijvoorbeeld het inzetten van warmtepompen en hergebruik van proceswarmte/-koude.

 

Bekijk ook:
Masterclass: aan de slag met CO2-reductie binnen uw bedrijf

Bent u er klaar voor om met CO2-reductie aan de slag te gaan binnen uw bedrijf?

Betrokken adviseurs
Wouter Zijlstra
Monitoring en data-analyse

Tel.: 0334221346

E-mail: wz@kwa.nl

Gerelateerde dienst
EED Energieaudits en Energiebesparingsplicht

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. Per ...