window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

11-01-2021

Hoe kunnen warmtepompen de energietransitie in de industrie laten slagen?

Fons Pennartz legt in een uitgebreid artikel op de website van RCC K&L uit hoe warmtepompen hun belangrijke rol kunnen vervullen in de energietransitie.

Uitdagend engineeringsproject

Warmtepompen spelen een belangrijke rol door het reduceren van aardgasgebruik en daarmee de CO₂-uitstoot. In de gebouwde omgeving voltrekt die transitie zich sneller dan in de industrie. Dat komt vooral door de complexiteit van de processen. Hoe zit dat precies, en wat is er nodig om de warmtepomp ook in de industrie te laten slagen?

De conclusie van Fons: de integratie van de warmtepomp, de afstemming tussen warmtebron en warmtegebruiker, is een uitdagend engineeringsproject. Goede kennis is daarbij onontbeerlijk. Dit vraagt om uitwisseling van kennis en ervaring, en om goede samenwerking tussen de industrie, engineers en leveranciers. Daarnaast is voorbereidingstijd nodig, een vooruitziende strategie, en een meerjaren-vervangingsplan voor de warmtevoorziening.

Lees het hele artikel op de website van RCC K&L.

Bekijk ook:
Koelinstallaties verwarmen Thialf

Thialf heeft geen gasaansluiting meer. Bijna alle warmte die het vernieuwde Thialf nodig heeft, word...

Training ISO 50001 / Energiemanagement

Energieprestaties in uw bedrijf op een systematische wijze leren beheersen en verbeteren.

Geschreven door
Fons Pennartz
Koudetechniek en warmtepompen

Tel.: 0334221333

E-mail: amp@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...