Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Blootstelling gevaarlijke stoffen

De gevolgen van (langdurige) blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals gevaarlijke stoffen en biologische agentia worden vaak onderschat ten opzichte van direct zichtbare problemen en risico’s ...

Brede kijk en doelgerichte acties
De gevolgen van (langdurige) blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals gevaarlijke stoffen en biologische agentia worden vaak onderschat ten opzichte van direct zichtbare problemen en risico’s. Deze gezondheidsrisico’s beïnvloeden het welzijn van uw werknemers echter in grote mate. Zijn de risico’s voor u of uw medewerkers voldoende ingeperkt?

Gevaarlijke stoffen in breedte bekijken
Gevaarlijke stoffen, veelal chemisch van aard, zijn aanwezig bij vrijwel elk bedrijf en hebben de aandacht. Biologische agentia, (niet) levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken (zoals legionella), worden nog wel eens over het hoofd gezien. KWA gebruikt een door de inspectie SZW goedgekeurde werkwijze om de blootstellingsrisico’s in kaart te brengen op alle facetten.

Arbeidshygiënische strategie
De benodigde maatregelen om blootstellingsrisico’s weg te nemen of te beperken zet KWA uit in de arbeidshygiënische strategie. Een bedrijf kan zijn werkwijze ook laten toetsen aan de wet- en regelgeving of advies inwinnen hoe het werken met gevaarlijke stoffen veiliger kan. Aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de medewerker is immers niet alleen wettelijk voorgeschreven. Meer plezier in het werk en minder verzuim zijn directe positieve gevolgen van een gedegen arbeidshygiënische strategie.
Bekijk ook:
Nieuws