DienstenZelfevaluatie compliance

Bent u al in compliance? Doe nu de zelfevaluatie compliance!

De Zelfevaluatie Compliance van KWA Bedrijfsadviseurs is een zelfevaluatie van het compliancemanagementsysteem op basis van het SCCM Infoblad Naleving wet- en regelgeving en de ISO-richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600.

De Zelfevaluatie bestaat uit verschillende onderdelen, die de 6 praktische stappen naar compliance volgen. Met het beantwoorden van de vragen stelt u de status vast van de relevante onderdelen van uw werkwijzen en/of managementsysteem.

Het resultaat is een (gratis) samenvattend overzicht van de status van compliancemanagement in uw organisatie. Daarbij ontvangt u ook een Plan van Aanpak op hoofdzaken.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Jan van Pelt, Robin Sinke

Syndicate content