(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

16-11-2018

Van energiemonitoring naar Smart Industry 4.0

Veel bedrijven monitoren hun energiegebruik. Dit doen ze in de vorm van maandrapportages van hun elektriciteit- en/of gasverbruik. Maar door de tijdvertraging tussen meetmoment en beoordeling en doordat het gegevens van hoofdmeters betreffen, is geen echte Plan-Do-Check-Act-cirkel actief. Het draagt dus in beperkte mate bij tot energiebesparing.

Veel bedrijven monitoren hun energiegebruik. Dit doen ze in de vorm van maandrapportages van hun elektriciteit- en/of gasverbruik. Deze gegevens zijn afkomstig van hoofdmeters en handmatig opgeschreven of verkregen via de 15 minutenwaarden van de netbeheerders. Vaak worden voornoemde gebruikscijfers gekoppeld aan productiecijfers, zodat een energie-efficiency-indexcijfer (EEI) ontstaat. Deze EEI is erg nuttig voor trending achteraf of te gebruiken als voorspelling, positief of negatief, ten opzichte van een normwaarde.
Echter, door de tijdvertraging tussen meetmoment en beoordeling en doordat het gegevens van hoofdmeters betreffen, is geen echte Plan-Do-Check-Act-cirkel actief. Het draagt dus in beperkte mate bij tot energiebesparing.

 

Compleet anders wordt het indien real time op procesniveau wordt gemeten. Oftewel het meten van elektrisch verbruik, flows, drukken en temperaturen. Bij analyse van déze data krijg je als bedrijf zicht op momentane vermogens, kun je relaties leggen tussen processen en zijn optimalisaties mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek van KWA dat voor elke graad temperatuurstijging, vier tot zeven keer zoveel gas of elektriciteit nodig is door verliezen en onjuiste instellingen.

 

Als dit niveau van data-acquisitie is bereikt, kun je als bedrijf concrete invulling geven aan de energietransitie. Dat betekent: efficiëntere regelingen, integratie tussen processen, efficiëntere machines kopen, kiezen voor andere productieprocessen met een lagere footprint en een duurzame infrastructuur. Dit is wel een groeiproces over een langere periode en kan alleen plaatsvinden als meer inzicht aanwezig is in de huidige processen.

 

Smart Industry 4.0 (vergaand ICT integreren in productieprocessen) betekent een evolutie en wel om de volgende redenen:

a) Wanneer processen compleet zijn bemeterd met grote aantallen sensoren, vaak met een ander meetprincipe, zorgen nieuwe regelstrategieën met meer data voor een grote besparingsslag.

b) Wanneer het energieverbruik beter inzichtelijk is en daarmee harde data voorhanden zijn, dus zonder de onzekere schattingen, kan een bedrijf de nieuwe systemen optimaler ontwerpen/dimensioneren.

c) Wanneer harde cijfers aanwezig zijn over de huidige prestaties van productieprocessen, kan een bedrijf gefundeerd kiezen voor nieuwe processen en innovaties in lijn met procesintensificatie.

 

Data-acquisitie, -regeling en -analyse zijn onderdeel van het vijfpadenplan van KWA naar CO2-neutraal produceren.

Bekijk ook: