(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

24-02-2022

PGS 37-1 Energie Opslag Systemen (EOS) is gepubliceerd voor commentaar

Belangrijk nieuws voor bedrijven die lithiumbatterijen gebruiken en opslaan. 

Door de toename in het gebruik van lithiumbatterijen en de risico’s die hier mee gepaard gaan, is de PGS 37-richtlijn opgesteld.  De richtlijn bestaat uit 2 onderdelen:

  • De PGS 37-1 is gericht op de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen en gaat over hoe op een veilige manier met buurtbatterijen moet worden omgaan.
  • De PGS 37-2 is gericht op de veilige opslag van grote hoeveelheden lithiumbatterijen.

De PGS-organisatie heeft voor het eerste deel, de PGS 37-1, een concept opgesteld,  waarop belanghebbenden tot 7 april 2022 commentaar op kunnen indienen. Dat kan via deze website. 

In de PGS 37-1 richtlijn voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen (EOS) is vastgelegd met welke maatregelen de risico's van lithiumhoudende energieopslagsystemen te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van verschillende scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit deze scenario’s zijn doelen en maatregelen geformuleerd waarmee gestreefd wordt naar een aanvaardbaar veiligheidsniveau.

De PGS 37-1 is in principe van toepassing op alle vormen van elektrische energieopslag waarbij lithiumbevattende oplaadbare energiedragers worden toegepast. De richtlijn is, onder andere, nuttig voor bedrijven die lithiumbatterijen gebruiken en bedrijven die buurtbatterijen bouwen en installeren.

De conceptversie en commentaarronde van de PGS 37-2 (opslag van li-ion energiedragers) volgt volgens de PGS-commissie binnenkort.

Bekijk ook:
Vorig bericht

10-02-2022

Opnieuw uitstel Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld.