(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Arbo en veiligheid

Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn essentieel om een prettige werkplek te creëren voor uw medewerkers.

Om dit te bereiken moet u als bedrijf voldoen aan (arbo)wet- en regelgeving. Een volledige en actuele RI&E vormt de basis.
Met hun specialistische kennis zijn onze adviseurs een aanvulling op uw eigen kennis en ervaring.

Arbo-advisering
De wetgeving vereist in bepaalde gevallen een verdiepende RI&E. Denk daarbij aan ergonomie, of hinderlijk geluid, licht of klimaat bij het werken. Chemische stoffen en biologische agentia kunnen zelfs schadelijk zijn. Deze omgevingsfactoren (arbeidshygiëne) vormen een risico voor de gezondheid van uw medewerkers. Wij ondersteunen met onderzoek, metingen en advies. Daarnaast is het mogelijk om gedurende korte of langere tijd een van onze veiligheidskundigen op uw locatie (MVK of HVK) in te zetten.

Veiligheid
Onze expertise ligt op het gebied van bouwveiligheid, externe veiligheid en industriële-/procesveiligheid. Ook bedrijven die vallen onder de Brzo-wetgeving, ondersteunen wij met specifieke kennis en ervaring. KWA faciliteert dan ook de Brzo werkgroep voor bedrijven.
Naast de technische kant van veiligheid, is binnen bedrijven steeds meer aandacht voor de (veiligheids)cultuur.

Arboverplichtingen
Uw bedrijf heeft te maken met arbowet- en regelgeving en andere verplichtingen, zoals ISO 45001 en VCA. Wij helpen u om inzicht te krijgen in de eisen waaraan u moet voldoen en met het praktisch vertalen van die eisen naar uw bedrijfssituatie. Zo blijft u in compliance.

Bekijk ook

09-08-2021

Tree voor tree de Safety Culture Ladder op

Maakt u voor de bedrijfsveiligheid gebruik van de Safety Culture Ladder, ook wel Veiligheidsladder g...

Betrokken adviseurs
Erwin de Graaf
Arbo en Veiligheid

Tel.: 0334221316

E-mail: edg@kwa.nl

Hendrik Koudijs
ADR veiligheidsadviseur

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

Jesper Schaap
Compliance en Makeonline

Tel.: 0334221351

E-mail: jsc@kwa.nl

Jildou de Jong
Veiligheid en arbeidsomstandigheden

Tel.: 0334221364

E-mail: jjo@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Explosieveiligheid / ATEX

Uw bedrijf moet invulling geven aan verschillende onderdelen van het explosieveiligheidsbeleid. Dit om te voldoen aan he...