(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

07-11-2019

Mechanische ontstekingsbronnen binnen ATEX-zone

Hoe gaat u om met potentiële ontstekingsbronnen binnen een ATEX-zone? En met apparatuur van vóór de invoering in 2003 van de huidige ATEX wet- en regelgeving? In dit artikel krijgt u meer uitleg.  

Binnen veel productiebedrijven zijn ATEX-zones aanwezig. Deze zones kunnen variëren van groot tot klein. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5c moeten de potentiële ontstekingsbronnen die zich binnen deze zones bevinden, voldoen aan bij die zone behorende categorie.

  • gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur
  • gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur
  • gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur

Elektrische apparatuur

Voor elektrische apparatuur is in de NEN-EN-IEC 60079-14 ‘Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties’ vastgelegd hoe fabrikanten ervoor kunnen zorgen dat hun apparatuur aan de gestelde categorie voldoet.

Mechanisch equipment

Voor mechanisch equipment zijn de eisen voor de fabrikant (sinds 2016) opgenomen in de NEN-EN-ISO 80079-36 en 37. Deze normen beschrijven de eisen op het gebied van explosieveiligheid voor niet-elektrische apparatuur.

Op mechanische apparatuur van 2016 of jonger vindt u een ‘h’ op het typeplaatje terug. Dit is de nieuwe aanduiding voor explosieveilige mechanische apparatuur.

Met de ISO-normen kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe mechanisch apparatuur aan de gestelde categorie voldoet.

Bron: Wika | 2017 | Jürgen Reiser

Hoe om te gaan met oude apparatuur?

Maar hoe gaan we om met oude apparatuur? Binnen veel bedrijven is namelijk ook oude apparatuur aanwezig. Deze apparatuur was er al toen in juni 2003 de ATEX wet- en regelgeving is geïmplementeerd en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt.

Deze apparatuur hoeft niet in het bezit te zijn van een EX-markering. Wel moet  deze apparatuur op een veilige manier functioneren binnen de ATEX zone.

Aantonen dat apparatuur veilig functioneert

Maar hoe toont u aan dat deze apparatuur op een veilige manier kan functioneren binnen de aanwezige ATEX-zone?

Hiervoor gebruikt u de ontstekingsanalyse die wordt beschreven in de NEN-EN-ISO 80079-36. In een ontstekingsanalyse wordt het stuk apparatuur beoordeeld door de ‘geest van de ATEX’ toe te passen (zie tabel 1).

Afhankelijk van de beoordeling moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om het apparaat op een veilige manier te kunnen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van extra temperatuurbeveiliging of een toerentalbeveiliging. De maatregelen die worden toegepast, moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de NEN-EN-ISO 80079-37.

Zone

Component mag geen ontstekingsbron vormen

2 of 22

Tijdens normaal gebruik

1 of 21

Tijdens normaal gebruik

Tijdens verwachte storingen

0 of 20

Tijdens normaal gebruik

Tijdens verwachte storingen

Tijdens onverwachte storingen

Tabel 1: ‘Geest van de ATEX’

Zélf ontstekingsanalyse doen

Deze ontstekingsanalyse wordt vaak door het bedrijf zelf gedaan. Hierbij is het belangrijk te realiseren dat degene die de ontstekingsanalyse uitvoert, degene is die bepaald of het apparaat geschikt is voor de aanwezige zone. Voldoende kennis van de apparatuur en van explosieveiligheid zijn hierbij dus erg belangrijk.

Wilt u meer weten over de ‘geest van de ATEX’? Neem dan contact op met onze adviseur.

Bekijk ook:
Volgend bericht

14-11-2019

Geen verplichting tot ledverlichting

Onze klanten vragen ons of led-verlichting per 1 juli 2020 verplicht wordt in bedrijven. Er zijn rad...

Vorig bericht

04-11-2019

Uw KAM-management uitbesteden

Naast catering en het wagenpark kunt u KAM-activiteiten ook uitbesteden. Door onze jarenlange ervari...