(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

14-01-2021

Ontwikkelingen Omgevingswet Q4 2020: we zijn er bijna

Afgelopen kwartaal zijn er een aantal ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet geweest. De definitieve teksten van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, de Invoeringsregeling Omgevingswet, het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom zijn gepubliceerd.

Verder zijn er van diverse wijzigingen ontwerpteksten gepubliceerd. Dit zijn de wijzigingen: 

  • Het Omgevingsbesluit ten aanzien van het stellen van financiële zekerheid;
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving ten aanzien van de reductie CO2-uitstoot zakelijk verkeer;
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken;
  • De Omgevingsregeling over actualiseren geometrische begrenzingen.

Voortgangsbrief minister van I&M

In november 2020 heeft de minister van I&M in een voortgangsbrief, onder andere, aangegeven dat de 4 Aanvullingsbesluiten eind 2020 worden vastgesteld en vervolgens worden dan gepubliceerd. Daarna volgt de vaststelling en publicatie vanen de Aanvullingsregelingen. Ook moet aan de volgende 5 criteria worden voldaan om op 1 januari 2022 de Omgevingswetgeving in werking te laten treden:

  1. De Omgevingsvisies van provincies en Rijk moeten gepubliceerd zijn;
  2. De Omgevingsverordeningen van de provincies moeten gereed zijn en beschikbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn;
  3. Er moet met het projectbesluit kunnen worden gewerkt;
  4. Het moet mogelijk zijn een Omgevingsplan te wijzigen. Ook in het DSO;
  5. Het moet mogelijk zijn in het DSO vergunningen en meldingen te ontvangen en te behandelen.

Tweede Kamer gaat voor inwerkingtreding op 1 januari 2022

Tot slot is bekend geworden dat de Tweede Kamer het voornemen heeft om in te stemmen met de definitieve inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswetgeving op 1 januari 2022. Tegelijkertijd treedt dan ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de onderliggende wet-en regelgeving in werking.

Wilt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet? Dit jaar organiseren we een aantal keer een (online) cursus specifiek voor het bedrijfsleven over deze wet. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomstenpagina.

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...