(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

11-04-2019

In 3 stappen naar een meer integrale aanpak van gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven is de aanpak van gevaarlijke stoffen versnipperd. Hoe lost u dat op?

In veel bedrijven is de aanpak van gevaarlijke stoffen versnipperd. Diverse afdelingen hebben te maken met gevaarlijke stoffen, maar iedere afdeling houdt zijn eigen gegevens bij. Communicatie tussen afdelingen vindt ook niet altijd (gestructureerd) plaats. Onderstaand stappenplan maakt inzichtelijk bij welke aspecten van de bedrijfsvoering een bedrijf te maken heeft met gevaarlijke stoffen en welke wet- en regelgeving hierop van toepassing is.

Wilt u in 3 stappen komen tot een meer integrale aanpak van gevaarlijke stoffen? Wij doen suggesties.

Een uitgebreid plan van aanpak vindt u in dit artikel,  gepubliceerd in het blad Safety. 

Stap 1: Bedrijfsprocessen in kaart brengen

Vul het model aan met gegevens van uw eigen organisatie. Zo kunt u aangeven welke afdeling of welke persoon verantwoordelijk is voor het betreffende aspect en hoe de communicatie tussen deze afdelingen/personen verloopt of zou moeten verlopen. Hierdoor krijgt u de mogelijkheden voor een efficiëntere inrichting van zowel het proces zelf als van de informatievoorziening rond dit proces in beeld.

Het model is een hulpmiddel en beoogt niet volledig te zijn. Het is vooral bedoeld als tool om het proces in uw organisatie in kaart te brengen. Wellicht is het voor uw organisatie relevant om bijvoorbeeld de afdelingen inkoop en R&D toe te voegen.

Stap 2. Opstellen van een integraal stoffenregister

Stel een stoffenregister op. In dit register kunt u alle relevante gegevens van de aanwezige stoffen opnemen. Belangrijk daarbij is dat ook nieuwe stoffen in dit register worden opgenomen en dat de introductie van een nieuwe stof in de organisatie naar alle betrokkenen wordt gecommuniceerd.

Stap 3. Borging

Borg de actualiteit van het model en van het stoffenregister. Dit werkt het mees efficiënt door het beheer van deze gegevens bij één persoon neer te leggen, bijvoorbeeld bij de HSE-coördinator. U borgt daarmee het beheer en sluit de PDCA-cyclus. Daarnaast kan centraal worden bijgehouden welke verbeterstappen de organisatie zet in het communicatieproces hierover.

Samenvattend kan worden gesteld dat bij het doorlopen van deze drie stappen de aanpak van gevaarlijke stoffen meer integraal verloopt. Inzicht in processen, goede communicatie tussen afdelingen en centrale coördinatie zijn daarbij cruciale factoren, die leiden tot een transparante routing van gevaarlijke stoffen het bedrijf in, het bedrijf door en het bedrijf uit.

Zo bent u in compliance en werkt u veilig voor mens en milieu.

 

 

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

Geschreven door
Pieter Westers
Arbeidshygiëne en duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221367

E-mail: pw@kwa.nl

Volgend bericht

16-04-2019

Hoe effectief is uw werkvergunningsysteem?

Heeft u een werkvergunningsysteem geïmplementeerd of denkt u erover dit te doen? Dit artikel helpt ...