(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-06-2018

Bijeenkomst Brzo werkgroep over HAZOP

De laatste bijeenkomst van de Brzo werkgroep op dinsdag 5 juni jl. had als thema de veiligheidsstudie HAZOP (HAZard and OPerability studie) ...
De laatste bijeenkomst van de Brzo werkgroep op dinsdag 5 juni jl. had als thema de veiligheidsstudie HAZOP (HAZard and OPerability studie).

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. faciliteert de Brzo werkgroep en organiseert voor deze groep bijeenkomsten om kennis te delen.

Verloop van de middag

Procesveiligheidsexpert Chris Pietersen van SSC Safety Solutions Consultants BV startte de middag met een presentatie, met als titel Normatieve Risico Methodiek. Bedrijven gebruiken als methodiek de veiligheidsstudie HAZOP, gevolgd door LOPA (Layers of Protection Analyses) om verdieping aan te brengen. Een interne risicomatrix wordt gebruikt als norm om de risico’s te beoordelen. Omdat de overheid niet aangeeft welke norm gehanteerd moet worden voor de uitvoering van HAZOP of andere veiligheidsstudies, ontstaat er nogal eens discussie met de inspecteurs van SZW.

De presentatie van Chris Pietersen bleek helder en interactief en bracht de deelnemers op de hoogte over de Normatieve Risico Methodiek. Vooruitlopend op een toekomstige norm kan worden geconcludeerd dat verifieerbare uitvoering en documentatie van de huidige procedures steeds belangrijker is geworden. Als voorbeeld voor een te handteren norm is tijdens de presentatie verwezen naar de publicaties van het Amerikaanse CCPS (Center for Chemical Process Safety).

Na dit eerste deel van de bijeenkomst is in kleinere groepen over de HAZOP’s en LOPA-onderzoeken bij de deelnemers in het bedrijf gesproken. Hoewel het doel en de aanleiding van HAZOP-studies vrijwel overal gelijk zijn, bleek er wel degelijk verschil in de uitvoering en de gebruikte risicomatrices. Er is intensief gediscussieerd en daarmee kijken de deelnemers met toegenomen inzicht terug op een waardevolle middag. Wellicht geeft dit aanleiding tot een vervolgsessie.

Meer weten over de Brzo werkgroep?

Wilt u weten wat de Brzo werkgroep is, wilt u lid worden of een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs. Of kijk op www.brzowerkgroep.nl.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Henk Bootsma of Jette Muijsson.
Bekijk ook:
Volgend bericht

28-06-2018

Samenwerking tussen KWA en Cosanta

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk thema bij onze klanten. Stoffenmanager is ee...

Vorig bericht