(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

14-12-2018

ATEX: tekstuele wijziging met veel impact?

Er zijn diverse tekstuele wijzigingen voor het Arbeidsomstandighedenbesluit voorgesteld. Wat is de impact hiervan?

In een voorgestelde wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten zijn diverse tekstuele wijzigingen voor het Arbeidsomstandighedenbesluit voorgesteld. Eén van deze wijzigingen heeft te maken met artikel 3.5.e (maatregelen in gevarenzones). Het gaat om een tekstuele wijziging, maar wat is de impact hiervan?

Artikel 3.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt onder andere het volgende:

“…voor zover het explosieveiligheidsdocument op basis van de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, geen andere eisen stelt, worden in de gevarenzones apparaten en beveiligingssystemen gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en toegepast volgens de navolgende principes:

  1. gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;
  2. gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie2-apparatuur;
  3. gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur;”

In de voorgestelde wijziging wordt “geen andere eisen” vervangen door “geen aanvullende eisen”.

Dit lijkt alleen een tekstuele wijziging, maar dit kan veel impact op de bedrijfsvoering hebben. Het betekent namelijk dat in de praktijk niet zomaar van ATEX-equipment of een lagere categorie mag worden afgeweken (bijvoorbeeld omdat het niet te verkrijgen is op de markt), zonder aanvullende eisen te stellen of aanvullende maatregelen te nemen.

Wanneer er bijvoorbeeld geen categorie 1-pomp beschikbaar is voor gebruik in zone 0 (de gevaarlijkste zone), kan bijvoorbeeld een categorie 2 pomp gebruikt worden. Deze pomp dient dan volledig onder water te opereren, waardoor het explosiegevaar zoveel mogelijk wordt verminderd. Daarnaast dienen altijd aanvullende maatregelen te worden genomen om te zorgen dat deze pomp altijd volledig onder water blijft functioneren.

Wilt u meer informatie over ATEX en of het explosieveilige apparatuur neem dan contact op met onze expert Fokko van de Koppel.

 

 

 

 

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Volgend bericht

19-12-2018

Energiemonitoring

Verplicht of vrijblijvend? Wat kan energiemonitoring bieden en hoe kun je het succesvol implementere...