window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Externe veiligheid / Brzo

Externe veiligheid/Brzo gaat over risicobeheersing rondom uw bedrijf: als u met gevaarlijke stoffen werkt, moet u niet alleen uw werknemers beschermen, maar ook de leefomgeving. 

Risicobeheersing voor de omgeving
Bestemmingsplannen en vergunningen houden daarom ook rekening met externe veiligheid. Weet u op basis van welke criteria externe veiligheid op uw bedrijf van toepassing is? Zorgvuldig onderzoek vooraf is aan te bevelen voordat dure aanpassingen worden gedaan.

Brzo en ARIE
In Nederland zijn er ruim 400 Brzo-bedrijven, van een groot chemiebedrijf tot een relatief kleine opslag van brandbare stoffen. Wanneer uw bedrijf valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of de verplichting heeft tot een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE), gelden strenge verplichtingen om zware ongevallen te voorkomen.

Onze adviseurs helpen bij de technische, beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een veiligheidsrapport (VR) of het inrichten van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). KWA heeft de Brzo werkgroep opgericht om bedrijven met elkaar in contact te brengen, zodat zij hun ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Veiligheidsstudies en -scenario’s
Als Brzo-bedrijf bent u wettelijk verplicht verschillende veiligheidsstudies uit te voeren. Bijvoorbeeld de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en de milieurisicoanalyse (MRA). Daarnaast dient u als Brzo-bedrijf ook verschillende scenario’s te beschrijven. Onze adviseurs helpen u om de gewenste oplossingsrichting voor uw bedrijf te kiezen. Ook leggen wij de relatie met de procesveiligheid van uw installaties en mogelijke aanpassing in het kader van Management of Change (MoC).

Wet- en regelgeving
Op het onderwerp externe veiligheid is een grote hoeveelheid wet- en regelgeving van toepassing. Wij kennen de verschillende invalshoeken en de relatie met overige wet- en regelgeving. Wij zijn een ervaren en kundige partij om u bij te staan in gesprekken met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag.

Meer weten over de Brzo werkgroep? Kijk dan op de speciale website. Of neem contact met ons op. 

Bekijk ook

28-01-2019

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

In compliance zijn, betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen...

Betrokken adviseurs
Henk Bootsma
Operational excellence

Tel.: 0334221386

E-mail: hmb@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...