(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Explosieveiligheid / ATEX

Uw bedrijf moet invulling geven aan verschillende onderdelen van het explosieveiligheidsbeleid. Dit om te voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit. KWA helpt u op alle onderdelen. 

Explosieveiligheidsdocument

Het explosieveiligheidsdocument (EVD) is de rode draad van uw ATEX-beleid. In het EVD maakt u verschillende keuzes om te komen tot  ATEX-zones binnen het bedrijf. Op basis van deze zones brengt uw de ontstekingsbronnen in kaart en kijkt u vervolgens naar de organisatorische en technische maatregelen. Afwijkingen en verbeterpunten worden opgenomen in het plan van aanpak.

Voor het opstellen van een goede EVD is het belangrijk dat KWA samen met u de juiste keuzes maakt. Bij het opstellen van het EVD staan de processen en werkzaamheden centraal. KWA ondersteunt u met de volgende diensten:

 • Opstellen van het Explosieveiligheidsdocument
 • Review van het Explosieveiligheidsdocument
 • Opstellen van zoneringstekeningen
 • Uitvoeren van een second opinion

Aanvullende procedures

Naast het explosieveiligheidsdocument zijn er verschillende aanvullende procedures en instructies nodig om het explosieveiligheidsbeleid te laten werken. KWA helpt u bij het opzetten en implementeren van deze  procedures en instructies. Denk hierbij aan: 

 • Opleiding en trainingsmatrix
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s)
 • Management of change (ATEX-projecten)
 • Werkvergunningen / Werken in gezoneerd gebied
 • Verificatiedossier

Opleiding en training

De juiste kennis is zeer belangrijk om uw personeel veilig en verantwoord te laten werken in gezoneerde gebieden of aan explosieveilige installaties. KWA helpt u deze kennis op te bouwen of op pijl te houden. KWA bied de volgende trainingen aan:

Controle en inspectie

Het veilig gebruiken en onderhouden van (explosieveilige) apparatuur is een belangrijk onderdeel van het explosieveiligheidsbeleid. KWA ondersteunt u daarom met de volgende diensten:

 • Opstellen van de apparatenlijst (verificatie van EX-apparatuur)
 • Ontstekingsanalyse oude mechanische apparatuur
 • ATEX-inspectie conform de NEN-EN-IEC 60079-17 (Nauwkeurig en Visueel)
 • Opstellen van het verificatiedossier

Wijziging, vervanging of nieuwbouw

Door ATEX in het ontwerpstadium al mee te nemen, worden veel zoneringen rondom installaties en apparatuur voorkomen. Dit zorgt ervoor dat er minder explosiegevaar aanwezig is, zodat uw medewerkers mogelijk minder risico lopen. KWA ondersteunt u bij:

 • Bepalen van zonering van nieuwe installaties, ruimten en equipment
 • Bepalen van de eisen aan apparatuur (conform de ATEX 114)

Waar helpt KWA u mee? 

Onze ondersteuning is samengevat in dit beeld.

Bekijk ook
Gerelateerde dienst
Safety Culture Ladder

Focus op houding en gedrag. Inzicht in uw veiligheidscultuur en veilig werken en handelen stimuleren.