(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Verscherping arbeidsomstandigheden in gezoneerd gebied

KWA hielp Sime Darby Oils aan het besluit rondom de arbeidsomstandigheden te voldoen.

Er is nu veel aandacht voor het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden binnen gezoneerd gebied. Dat komt door de aanscherping (of verduidelijking) van het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5e, begin 2020. KWA hielp Sime Darby Oils aan het besluit te voldoen tijdens werkzaamheden.

Tot voor kort werden normale arbeidsmiddelen in gezoneerd gebied toegepast en met een werkvergunning in combinatie met persoonlijke gasmeting (LEL-detectie). Deze werkwijze is na de aanscherping niet meer toegestaan. In gezoneerd gebied mogen géén ontstekingsbronnen worden gebracht en moet altijd gebruik worden gemaakt van de explosieveilige (EX)-variant.

Een uitdagende situatie 

Bij verbouwwerkzaamheden van Sime Darby Oils, een producent van plantaardige oliën, leverde dit een uitdagende situatie op. De gehele productieruimte waar de verbouwing uitgevoerd moest worden, is geclassificeerd als Zone 1 IIC T1 vanwege aanwezige secundaire gevarenbronnen én afwezige ventilatie. Veel van de werkzaamheden en daarbij benodigde apparatuur konden niet plaatsvinden in gevaarlijk gebied met Zone 1. Om tot een werkbare situatie te komen, heeft Sime Darby Oils aan KWA gevraagd te helpen tot een aanpak te komen die voldoet aan de vereisten van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Uiteindelijk is er een pragmatische aanpak gecreëerd, zodat de geplande werkzaamheden op een veilige, verantwoorde en onderbouwde manier kunnen plaats vinden.

Stap 1 en 3 niet uitgevoerd

Om tot deze werkbare situatie te komen heeft KWA de arbeidshygiënische strategie toegepast die schematisch is weergegeven in het stappenplan. Allereerst werd gekeken of gevarenbronnen permanent weggenomen konden worden (Stap 1) bij een productieproces waarbij brandbare gassen gebruikt worden. Door de diverse aanwezige gevarenbronnen bleek deze stap niet tot de praktische mogelijkheden te behoren. Hierna werd naar de volgende stap van het stappenplan gekeken om vonk- en vuurgevaarlijke activiteiten buiten de zone te laten plaatsvinden (Stap 2). Ook deze tweede stap bleek praktisch niet uitvoerbaar te zijn.

Stap 3 werkt

De daaropvolgende derde stap was het verlagen (of wegnemen) van de zoneklasse door het toepassen van tijdelijke maatregelen (Stap 3). Om tot een tijdelijke verlaging van de zone te komen was het een mogelijkheid om kunstmatige ruimtelijke ventilatie toe te passen. De benodigde capaciteit voor voldoende ventilatie werd berekend aan de hand van de NPR 7910-1. Behalve voldoende capaciteit diende ook sprake te zijn van een goede beschikbaarheid van de ventilatie om in zoneklasse te kunnen verlagen, waardoor uitgekomen kon worden op Zone 2 van 1 meter rondom de aanwezige gevarenbronnen.

De onderliggende verdiepingsvloer was ook beoordeeld als Zone 1 IIC T1. Brandbare dampen via het trappengat naar de bovenliggende verbouwingsverdieping moesten dus worden voorkomen. Om deze potentiële uitstroming te elimineren werd er een sluis gecreëerd conform de vereiste van de NPR 7910-1. Op deze manier wordt de gevarenbron die een Zone 1 zou creëren rond het trappengat gereduceerd tot niet-gevaarlijke gebied (NGG). In NGG mogen wel mogelijke ontstekingsbronnen worden gebracht.

KWA en Sime Darby creëren juiste situatie

Met deze aanpak heeft Sime Darby samen met KWA een pragmatische situatie gecreëerd, waarbinnen de geplande werkzaamheden op een veilige, verantwoorde en onderbouwde manier kunnen plaatsvinden. Doordat de meeste plaatsen tot een NGG waren gereduceerd, kan het werk zonder het gebruik van explosieveilige arbeidsmiddelen worden uitgevoerd,  conform het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5e.

Mocht u ook vragen hebben over het veilig werken in gezoneerd gebied, neem dan contact op met KWA.

 

Bekijk ook:

18-03-2024

Duurzame uitbreiding voor Syngenta Seeds

Het bestaande laboratorium wordt vergroot. 

ISO 45001: auditen van gezond en veilig werken

Leren over uw rol als auditor. 

Gerelateerde dienst
Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...