(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Programma voor afvalwatermonitoring voedselproductiebedrijf uitgevoerd

KWA heeft voor een voedselproductiebedrijf in Noord-Holland een afvalwatermonitoringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Dit bedrijf produceert voedingswaren voor onder andere een grote supermarktketen. Het afvalwater dat bij het proces vrij komt, wordt gezuiverd via een vetafscheider.

Verhoogde gehaltes

Ondanks deze maatregelen is er soms nog sprake van verhoogde gehaltes aan vet en onopgeloste bestanddelen en een lage zuurgraad. De stoffen in het afvalwater komen daarmee niet geheel overeen met de algemeen geldende lozingsnormen.

We hebben onderzoek gedaan naar het lozingspatroon van het bedrijf en een week lang die lozingen gemeten. Zo kregen we een goed beeld van de lozingssituatie en het productieproces. Op basis hiervan hebben we een advies opgesteld over eventuele maatregelen om de kwaliteit van het afvalwater te verbeteren. Maatregelen zowel binnen het productieproces als bij de behandeling.

Proeven in onze testruimte

Naast het in kaart brengen van de lozingssituatie heeft KWA onderzoek gedaan naar mogelijke afvalwaterbehandelingsmethoden om de kwaliteit van het geloosde afvalwater verder te verhogen. In onze testruimte zijn proeven uitgevoerd om verschillende zuiveringsmethoden te onderzoeken. Zo is gekeken naar mogelijke neutralisatie van het afvalwater door metingen en berekeningen van het chemicaliënverbruik, om zo de zuurgraad te verhogen. Ook bekeken we welke zuiveringsinstallatie hiervoor nodig is.

Daarnaast is gekeken op welke wijze een betere vetafscheiding mogelijk is en hoe het gehalte aan onopgeloste bestanddelen kan worden verlaagd. KWA heeft een conceptontwerp gemaakt van mogelijke zuiveringsopties.

Heeft u ook vragen rondom afvalwater? Neem dan contact op.

Bekijk ook:
Betrokken adviseurs
Klaas de Jong
Water- en procestechniek

Tel.: 0334221362

E-mail: kdj@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Industrieel (afval)water

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Daarbij komt afvalwater vrij, wat afgevoerd moet worden. Voor watergebrui...