(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

HLS-implementatie geeft frisse wind

KWA Bedrijfsadviseurs heeft verschillende bedrijven geholpen bij de transitie van hun managementsysteem naar de High Level Structure (HLS).

KWA Bedrijfsadviseurs heeft verschillende bedrijven geholpen bij de transitie van hun managementsysteem naar de High Level Structure (HLS). De ondersteuning bestond uit een gap-analyse en een begeleidingstraject voor de implementatie. Bij die implementatie werd zoveel mogelijk gebruikgemaakt van zelfwerkzaamheid door de bedrijven. Daar waar nieuwe kennis nodig was, heeft KWA deze ingebracht.

Wat is er al en wat niet

De meeste bedrijven beschikken reeds over een gecertificeerd managementsysteem. Voor de transitie naar de nieuwe HLS-normen was het allereerst nodig vast te stellen wat al aanwezig was. KWA gebruikte een snelle, maar diepgaande gap-analyse. Op basis van deze analyse stelden wij een plan van aanpak op. De implementatie van het plan van aanpak betekent het opstellen en inrichten van nieuwe onderdelen van het managementsysteem. In de visie van KWA kan de gebruiker dit het beste zelf doen. Wij hebben dit proces bij een aantal klanten begeleid.

Praktijkervaringen

Bart Simons en Erik Bleichrodt hebben Cargill Cocoa, producent van cacaoproducten in de Zaanstreek, geholpen met het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het managementsysteem. Daarnaast hebben deze KWA-adviseurs in een workshop met het managementteam, kennis ingebracht over context- en stakeholderanalyse. Het aanvullen van ontbrekende systeemdocumenten is deels door Bart, deels door medewerkers van Cargill uitgevoerd.

Erik Bleichrodt heeft voor Vlisco in Helmond, bekend van kleurrijke bedrukte stoffen voor kleding, een projectplan gemaakt, op basis van de gap-analyse. Daarbij gaf hij voorlichting aan de medewerkers van de HSE-afdeling over de projectaanpak. Uiteindelijk heeft adviseur Pim Verhulst bij de uitvoering bijstand verleend.

Plan van aanpak

TenCate Thiolon, fabrikant van kunstgras, is uitvoerig doorgelicht. Met de resultaten van de gap-analyse is een uitgebreid plan van aanpak opgesteld, dat bestond uit kleine, ‘hapklare’ brokken. Deze zijn in de organisatie toebedeeld aan de verantwoordelijke functionarissen, die de benodigde maatregelen hebben uitgevoerd. De coördinatie werd bij TenCate intern opgepakt en Erik Bleichrodt ondersteunde de coördinator met normkennis en adviezen over de uitvoering.

Bij een groot chemie- en voedingsmiddelenbedrijf volstond een gap-analyse. Intern bleek men prima in staat de maatregelen zelf uit te voeren. Door de procesbegeleiding te laten aansluiten bij het vermogen van de organisatie werd een succesvolle implementatie bereikt en daarmee een soepele transitie.

Duurzaam succes

Ontwikkelingen van de ISO-normen volgen de ontwikkelingen van uitdagingen waar bedrijven voor staan. Het wordt steeds belangrijker om voor meer onderwerpen en stakeholders te voldoen aan wensen en verwachtingen en aan te kunnen tonen dat zaken op orde zijn en prestaties continu verbeteren. Strategie en operatie moeten meer gericht worden op relevante ontwikkelingen vanuit dit spel en een duidelijke verbinding vinden. De verbinding is de plek waar het management en de KAM-functionaris een grote rol spelen. Organisaties die dit spel en die verbinding goed beheersen, zijn verzekerd van duurzaam succes.

KWA helpt zowel de KAM-functionaris als het management deze verbinding te maken zodat de nieuwe HLS-normen daadwerkelijk voor uw bedrijfsvoering van toegevoegde waarde zijn.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert Erik Bleichrodt of Linda Gentner.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Betrokken adviseurs
Linda Gentner
Procesbegeleiding en auditing

Tel.: 0334221372

E-mail: lge@kwa.nl

Gerelateerde dienst