(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Vernieuwing bij Cargill zorgt voor lagere stikstofuitstoot

Vernieuwing én veiligheid bij Cargill de Jonker in Zaandam.

Cargill de Jonker in Zaandam verwerkt cacao-bonen tot cacao-massa. Dat gebeurt op twee lijnen met roasters. Eén van die roasters moest hoognodig vervangen worden. KWA wist dit ‘moetje’ voordelig voor Cargill te laten uitpakken.

Martin Huizinga is Plant Manager bij Cargill en vertelt over het project: “Een roaster, bestaande uit branders en een roaster, bij de cacaolijn vervangen, dat was de taak waar Cargill voor stond. En dat niet alleen: de branders, van de roasterlijn, moesten een verdieping hoger komen én de vloer onder de roaster moest worden vervangen. Dat terwijl de productie doorgaat en we midden in de beperkingen rondom corona zaten. Diverse KWA adviseurs werden ingeschakeld bij dit project: voor de vergunningverlening, opstellen van V&G plannen en veiligheidskundige begeleiding bij de uitvoering.”

Minder NOX

“De branders van deze roaster(s) stoten behoorlijk wat NOx (stikstof) uit. En we weten allemaal hoe streng tegenwoordig de eisen zijn, zeker in de gemeente Zaanstad waar de ambitie is om een groot aantal nieuw bouwprojecten te realiseren. Je mag geen stikstof meer uitstoten. KWA sloeg aan het rekenen bij het nieuw aan te schaffen apparaat. Uit de berekening kwam naar voren dat een nieuwe brander veel minder stikstof uitstoot dan de oude. Prachtig natuurlijk, het betekent dat wij met de nieuwe roaster de NOx-uitstoot kunnen reduceren”, reageert Martin enthousiast.

Kracht van KWA

Waarin zit de kracht van KWA bij dit soort projecten? “Natuurlijk hebben jullie de kennis en kunde in huis om dit goed te begeleiden. De extra zit ‘m erin dat de adviseurs het ook kunnen overbrengen naar bijvoorbeeld de aannemers en onze mensen. Niet als een soort politieagent maar als een samenwerkingspartner. Samen klaren we de klus, is het motto. Ook is er die persoonlijke klik. De oplossing is altijd pragmatisch en duidelijk. Kortom, onze keuze voor KWA is duidelijk.”

Het resultaat voor Cargill is een compleet vernieuwde installatie waarmee ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden. “Zonder ongevallen geïnstalleerd, heel belangrijk om te melden”, vult Martin nog aan.

Veiligheid prioriteit bij Cargill

Onveilige situaties, dat wil geen enkel bedrijf. Bij het bedrijf Cargill zijn de veiligheidsnormen topprioriteit. KWA adviseur Hendrik Koudijs wordt ingeschakeld als veiligheidsdeskundige om bij lopende projecten te ondersteunen. Hoe pakt hij dat aan?

Hendrik: “Naar mijn ervaring zijn ze bij Cargill verder met het bewaken van de veiligheidsnormen dan een gemiddeld bedrijf. Basis is het Veiligheid & Gezondheidsplan (V&G), deze verplichting, vanuit de Arbowetgeving, beschrijft onder andere het project met mogelijke arbeidsrisico’s Uitvoerende partijen benoemen de te verwachten risico’s en minimalisering hiervan, op basis van de ingediende werkplannen.”

Een steiger, of niet?

“Ik hou als Safety Officer het overzicht op alle projectwerkzaamheden binnen de productieomgeving. Communiceren met uitvoerenden en productiemedewerkers, beoordelen wat wel of niet veilig is. Een voorbeeld uit de praktijk: in Nederland mag je tot 2,5 meter op hoogte werken zonder aanvullende maatregelen. Bij Cargill is dat al bij 1,20 meter. Dat betekent al snel een steiger, hoogwerker, of trap met valgordel. Dat vinden ze soms best lastig. Kan ik me ook voorstellen, zelfs als je een nieuw lampje in moet draaien, heb je hiermee te maken. Ik zoek praktische oplossingen zodat we aan alle veiligheidseisen blijven voldoen.” In een productieomgeving zoals Cargill zijn hygiënemaatregelen uiterst belangrijk, er wordt immers gewerkt met voedingsmiddelen. Dus aanvullend op de reguliere veiligheidsregels: bril aan een koordje, haarnetje én bouwhelm, handen ontsmetten, ook je schoenen ontsmetten, en dan pas wordt het poortje vrijgegeven en kan de werknemer naar binnen.  

Elkaar scherp houden

Hoe krijgt Hendrik alle neuzen dezelfde kant op? “Jezelf blijven. En elkaar scherp houden. We kennen de spelregels. Bij de vaste contractors is dat bekend. Bij nieuwe inhuur gaan we aan de slag om het gewenste niveau te krijgen. Roken op het dak, want je staat toch buiten? Een no-go. Even uitleggen en dan gaat het goed. Het werkplan is belangrijk, daarin staat de wijze van uitvoering met minimalisering van de arbeidrisico’s beschreven. Zoals niet onder en boven elkaar werken, als er iets valt, is dat een risico. Dus náást elkaar werken. Zomaar een voorbeeld uit het werkplan.”

“Bij Cargill staat alles beschreven. Ook wanneer de productie stilstaat. In die tijd kan er gepland onderhoud worden gedaan en projectmatige klussen die in die zone moeten plaatsvinden. Ik ben van a tot z betrokken: wekelijks V&G overleg, bouwvergaderingen, ontwerp, uitvoering en realisatie. En bijzonder bij Cargill: veiligheid heeft zijn prijs en dat wordt ingecalculeerd.”

Meer weten over veiligheid op de werkvloer en in projecten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Bekijk ook:
Webinar: in compliance zijn is hard werken. Of toch niet?

Neem deel aan ons gratis webinar waar u laagdrempelig kennismaakt met de KWA aanpak voor compliancy.

Betrokken adviseurs
Hendrik Koudijs
ADR veiligheidsadviseur

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...