(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Beter milieurendement stevig onderbouwd

Minder wateroverlast, én een betere samenstelling van geloosd afvalwater...

Minder wateroverlast, een betere samenstelling van geloosd afvalwater, beperking van het energieverlies en onderhoud aan vloeistofdichte voorzieningen, zijn concrete aandachtspunten voor een door KWA ondersteund zuivelbedrijf. Waar voorheen knelpunten vooral ad-hoc werden opgelost, is nu gekozen voor een gedegen onderzoek om de meest optimale aanpak te selecteren. De vergunningzaken qua lozing zijn inmiddels onder controle. KWA helpt het zuivelbedrijf nu om meer inzicht te krijgen in de operationele verbetermogelijkheden.

Productveiligheid het belangrijkste

De investerings- en onderhoudskosten bij aanpassingen zijn daarbij belangrijk voor het bedrijf, maar niet per se doorslaggevend. De productveiligheid is het belangrijkste. Ook het behalen van de milieudoelstellingen is een voornaam speerpunt. Een krappe hydraulische capaciteit van het bedrijfsriool en de eigen waterzuivering, mogen de productie immers niet in gevaar brengen. Verdere optimalisatie van de eigen fysisch-chemische waterzuivering moet daarnaast leiden tot de lozing van afvalwater met minder vervuiling op het gemeenteriool.

Inzicht geven

De plannen tot verbetering van het bedrijfsriool en de afvalwaterzuivering bestaan al langere tijd, maar alle benodigde invloedsfactoren zijn nog niet geheel in kaart. KWA gaat, onder andere, (de variatie in) het hydraulische verloop, de temperatuur en de chemische samenstelling van het procesafvalwater onderzoeken in de huidige lozingssituatie. Vanwege de wisselende omstandigheden binnen de productie worden hiervoor enkele weken uitgetrokken.

Optimalisatie afvalwaterzuivering

In de periode van meten, bemonsteren en analyseren voert KWA proeven uit, gericht op het verminderen van de vuilvracht van het geloosde afvalwater. Op basis van ervaring, de BBT-technieken voor dit type afvalwater en eerdere proeven, is KWA ervan overtuigd dat optimalisatie van de afvalwaterzuivering mogelijk is. De proeven dienen daarmee vooral voor het verkrijgen van inzicht in de efficiency en fluctuaties.

Onderbouwde acties

De diverse metingen en onderzoeken worden vervolgens gekoppeld tot één actieplan. Dit eindrapport vormt een overzichtelijke onderbouwing van de gemaakte keuzes, inclusief aspecten als milieurendement en investerings- en operationele kosten.

Het onderzoek vormt daarmee niet alleen een basis voor de investeringsaanvraag, maar draagt bij aan aansluiting tussen alle te ondernemen acties. Uiteindelijk gaat het bedrijf zo optimaal investeren om de milieudoelstellingen te realiseren.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert Rob Schoon.

Bekijk ook:

30-05-2024

Help! Grondwater in de bouwkuip

KWA voorziet u van een op maat gemaakt bemalingsadvies. 

Betrokken adviseurs
Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Industrieel (afval)water

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Daarbij komt afvalwater vrij, wat afgevoerd moet worden. Voor watergebrui...