window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Risicomanagement

‘Regeren is vooruit kijken’. Dat geldt voor de gebruikelijk bedrijfsvoering, maar zeker ook voor bedreigingen.

Ongewenste situaties voorkomen en beheersen
‘Regeren is vooruit kijken’. Dat geldt voor de gebruikelijk bedrijfsvoering, maar zeker ook voor bedreigingen. Inzicht in risico’s voor de bedrijfsvoering, medewerkers en/of de omgeving leidt tot beheersing en dus een kleinere kans op ongewenste situaties. Risicomanagement zorgt voor een gestructureerde, praktijkgerichte aanpak.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
De basis voor risicomanagement vormt de risico-inventarisatie, want daar worden de mogelijke bedreigingen in kaart gebracht. Een frisse, deskundige blik van een KWA-specialist beperken de kans dat er zaken over het hoofd worden gezien tijdens de inventarisatie. De evaluatie van de bevindingen vormt daarna de eerste stap naar verbetering van situaties en dus afname van de risico’s.

Bescherming en verantwoordelijkheid
Het brede werkveld van KWA zorgt ervoor dat we op (vrijwel) alle disciplines van arbo, milieu, veiligheid, geluid en water uw risico’s in kaart kunnen brengen. De bescherming van de omgeving en medewerkers is daarbij, met een praktische aanpak, het voornaamste uitgangspunt. Soms vanuit wettelijke verplichting, maar zeker ook vanuit oogpunt van verantwoordelijkheid van uw organisatie.

Beheersing van risico’s
Risico’s in kaart brengen is de eerste stap, maar de vervolgstappen zijn tevens onderdeel van risicomanagement. Dat betreft het vastleggen en het zoeken naar verbeteracties. Als het risico niet kan worden weggenomen, zorgen beheersmaatregelen voor zo veilig mogelijke omstandigheden. Risicomanagement is daarmee een continu proces, waarbij altijd wordt gezocht naar optimalisatie en dus afname van risico’s.

Bekijk ook

28-01-2019

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

In compliance zijn, betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen...

Betrokken adviseurs
Jan van Pelt
Managementsystemen en auditing

Tel.: 0334221381

E-mail: jvp@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Interim HVK / MVK (bouw, industrie)

Bij een tekort aan interne kennis of mankracht en/of bij de vraag naar een externe specialistische kijk, levert KWA Bedr...