(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

29-11-2018

Terugblik KWA-seminar Energietransitie

Donderdag 22 november 2018 vond het seminar Energietransitie plaats. De eerste editie, specifiek gericht op de industrie. Met een opkomst van bijna 100 deelnemers, is het goed te merken dat dit onderwerp hoog op de agenda staat.

KWA organiseerde speciaal voor de industrie een seminar over de Energietransitie. Een terugblik op deze inspirerende dag.

Donderdag 22 november 2018 vond het seminar Energietransitie plaats. De eerste editie, specifiek gericht op de industrie. Met een opkomst van bijna 100 deelnemers, is het goed te merken dat dit onderwerp hoog op de agenda staat. Plant managers, KAM-coördinatoren, Sustainability managers, Energiemanagers, Project managers, Process Engineers; allen waren geïnteresseerd praktische handvatten te krijgen hoe invulling te geven aan de energietransitie.

En dat kregen ze. Via plenaire presentaties, technische interactieve proeverijen en via het uitwisselen van ervaringen. Doordat bijna 100% van de deelnemers ook echt afkomstig is uit de industrie, vanuit diverse sectoren, werden vooral de discussies die ontstonden als zeer waardevol ervaren.

Het thema van het seminar was ‘Van binnen naar buiten’ (het moet in de eigen fabriek gebeuren). Gedurende de dag werd dit aangevuld: de inspiratie en kennis moeten zeker ook van buiten komen. Men moet de deur openzetten voor innovaties van buiten. Want het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord is iets wat we samen moeten doen. Door elkaars ervaringen en know-how te gebruiken.

Nieuw bedrijvennetwerk energietransitie
Tijdens het seminar heeft KWA gepolst of er geïnteresseerden zijn voor een speciaal netwerk van bedrijven, waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de energietransitie. Hier werd zeer positief op gereageerd, slechts voor een enkeling is dit niet interessant.

Een deelnemer zei hierover: “Van alles wat ik vandaag heb gehoord, ben ik nog het meest benieuwd naar het netwerk dat KWA wil opzetten. Ik heb in mijn functie écht behoefte aan sparringpartners om over het energievraagstuk te praten. We zijn al best ver en hebben veel voor elkaar gekregen, maar dit zal mij zeker gaan helpen.”

Heeft u ook belangstelling voor deelname aan dit bedrijvennetwerk? Of wilt u informatie hierover ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@kwa.nl.

Uitspraken en boodschappen van de dag
Deze uitspraken vingen wij gedurende de dag op van deelnemers en sprekers die aanwezig waren:

“Het is belangrijk om alle opties op tafel te houden. Als Nederland moeten we net iets eerder beginnen, zodat we onze know-how kunnen exporteren.”

“Energiebesparing staat niet op de prioriteitenlijst. Als er andere initiatieven oppoppen die meer opbrengen, dan gaan die altijd voor.”

“Het is belangrijk flexibiliteit te behouden; focus niet op één ding of oplossing, maar bouw flexibiliteit in. Zorg ervoor dat er geen lock-in ontstaat.”

“Een half jaar geleden geloofde niemand dat we een flinke energiereductie konden realiseren. Nu zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken en het kan gewoon!”

“De silver bullet bestaat niet. Er is niet één oplossing, maar er zijn meerdere.”


“Er zijn veel goede ideeën en nieuwe technologieën, maar door organisatorische knelpunten komen deze goede ideeën niet door de pijplijn.”

Kom in actie
Ruud Koornstra vertelde in zijn voordracht over Bill Gates. Dat die in de New York Times heeft verkondigd dat er een wonder moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar ook dat wij ons hier in Nederland in het episch centrum van wonderen bevinden. Dat wij er het beste in zijn om met innovaties te komen. Bedacht in een schuurtje ergens achteraf of in onze eigen bedrijven. En dat is goed nieuws, want de oplossingen komen niet uit Den Haag. Die moeten echt bij ons vandaan komen. Uit de industrie.

Zijn boodschap: wees niet afwachtend, maar kom in actie. En ‘vinden’ anderen daar wat van? Doe het dan gewoon ‘stiekem’, maar doe het!

Inspiratie en eerste stap
Met dit seminar hebben we de industrie willen inspireren om in actie te komen. En volgens iedereen die we gesproken hebben en de evaluaties van de deelnemers, is dat zeker gelukt!

Eigenlijk is ook een seminar nog veel te kort om voor elk onderwerp écht de diepte in te gaan. Al hadden we dat graag gewild, evenals de deelnemers. Daarom is het informatienetwerk dat wij voor ogen hebben, een uitkomst. Het plan is om bijeenkomsten te organiseren waar één of twee centrale onderwerpen worden behandeld en uitgediept. Om gezamenlijk stappen te zetten.

Tijdens het seminar deelden we een informatieboekje uit. Met onder andere korte samenvattingen van de plenaire sessies en de proeverijen. Ook staat daar de visie en het stappenplan van KWA in hoe de energietransitie tegemoet te treden. Wij bieden het u ook aan als gratis download.
Download seminarboek Energietransitie

De eerste stap voor ieder bedrijf is het opstellen van een lange termijn Energievisie. Afzonderlijk voor iedere fabriek en iedere locatie. Heeft u dit nog niet? Ga hier dan mee aan de slag. Wilt u hier eens over van gedachten wisselen met de adviseurs van KWA? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Bas Oldenhof
Energietransitie

Tel.: 0334221341

E-mail: bo@kwa.nl