(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Ruimtelijke inpassing / RO

Plannen voor de ontwikkeling van uw bedrijf heeft u veelal zelf in de hand. Maar de omgeving verandert ook. Wijzigingen van omgevingsplannen of het opstellen van omgevingsplannen kunnen een knelpunt vormen voor uw bedrijfsvoering.

Kansen en bedreigingen voor bedrijfsvoering bijhouden
Plannen voor de ontwikkeling van uw bedrijf heeft u veelal zelf in de hand. Maar de omgeving verandert ook. Wijzigingen van omgevingsplannen of het opstellen van omgevingsplannen kunnen een knelpunt vormen voor uw bedrijfsvoering. Als u er zelf geen tijd voor heeft, of de expertise mist, laat KWA dan optreden als uw waakhond. Vroegtijdig actie ondernemen, kan immers veel problemen voorkomen.

Uitbreiding
De aandacht voor het omgevingsplan is onderdeel van de strategie bij uitbreiding van een bedrijf buiten de inrichtingsgrenzen. Welke mogelijke knelpunten zijn er te verwachten en hoe kan dit worden voorkomen, zijn punten die snel inzichtelijk zijn. Soms is het aanvragen tot wijziging van een omgevingsplan nodig. Aspecten vanuit het omgevingsplan inzichtelijk maken ten aanzien van de plannen of het verzoek tot aanpassing van een omgevingsplan, zijn zaken die KWA voor u kan verzorgen.

Omgevingsplan
Bent u op de hoogte van de toekomstplannen voor de (direcfte) omgeving van uw bedrijf en kan dit leiden tot knelpunten voor uw toekomstpannen? Het omgevingsplan geeft duidelijkheid, waarbij KWA direct kan aangeven waar mogelijkheden liggen voor uw bedrijf of waar bedreigingen liggen voor uw bedrijfsvoering.

Bijhouden van veranderende omgeving
Als een omgevingsplan wordt gewijzigd (of omgevingsplan wordt opgesteld), wordt u als direct betrokkene wellicht op de hoogte gebracht. Komt deze informatie echter op tijd, bij de juiste persoon terecht en wordt er met een deskundige blik naar gekeken? Laat KWA de veranderingen in uw omgeving bijhouden, zodat u niet voor plotselinge verassingen komt te staan. Vroegtijdig signaleren vergroot de kans op beïnvloeding én zonodig wordt er een onderbouwde zienswijze opgesteld tegen de aanpassing.

Betrokken adviseurs
Monique Soeters
Vergunningen en ruimtelijke ordening

Tel.: 0334221377

E-mail: mhe@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...