Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Juridisch advies

Uw bedrijf dient te voldoen aan verschillende vereisten, vastgelegd in wet- en regelgeving en in uw vergunning(en). Naast organisatorische en technische kennis beschikt KWA ook over gespecialiseerde juridische kennis.

Kennis van wetten, regels én inhoud
Uw bedrijf dient te voldoen aan verschillende vereisten, vastgelegd in wet- en regelgeving en in uw vergunning(en). Naast organisatorische en technische kennis beschikt KWA ook over gespecialiseerde juridische kennis. Om te toetsen wat regelgeving voor uw bedrijf inhoudt en eventueel ter ondersteuning of onderbouwing bij knelpunten.

Vergunningen
Wij bieden u juridisch advies met een technische en pragmatische insteek. Onze ondersteuning richt zich op procedures in het kader van de Omgevingswet (OW), Wet milieubeheer (Wm), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Waterwet (Ww).

Makeonline wet- en regelgeving
Onze juridische adviseurs vervullen tevens een belangrijke taak in het bijhouden van wet- en regelgeving, zoals Makeonline. Zij lezen en begrijpen de (juridische) wetteksten en zetten deze om in concrete acties, taken of aandachtspunten.

Toetsing
Wilt u uw bedrijf veranderen, maar bent u niet zeker of dat kan binnen de huidige wet- en regelgeving en planvorming? Schakel in dergelijke gevallen onze juridische kennis in, want naast de juridische kennis beschikken onze adviseurs over inhoudelijke kennis of is dit nabij in de vorm van specialistische collega’s.
Bekijk ook:
Nieuws