Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Juridisch advies

Uw bedrijf dient te voldoen aan verschillende vereisten, vastgelegd in wet- en regelgeving en in uw vergunning(en). Naast organisatorische en technische kennis beschikt KWA ook over gespecialiseerde juridische kennis op het gebied van milieu- en arbeidsomstandighedenrecht.

Juridisch advies

Uw bedrijf dient te voldoen aan verschillende vereisten, vastgelegd in wet- en regelgeving en in uw vergunning(en). Naast organisatorische en technische kennis beschikt KWA ook over gespecialiseerde juridische kennis op het gebied van milieu- en arbeidsomstandighedenrecht.

Kennis van wetten, regels én inhoud

Uw bedrijf dient te voldoen aan verschillende vereisten, vastgelegd in wet- en regelgeving en in uw vergunning(en). Naast organisatorische en technische kennis beschikt KWA ook over gespecialiseerde juridische kennis op het gebied van milieu- en arbeidsomstandighedenrecht. Om te toetsen wat regelgeving voor uw bedrijf inhoudt en eventueel ter ondersteuning of onderbouwing bij knelpunten.

Vergunningen

Wij bieden u juridisch advies met een technische en pragmatische insteek. Onze ondersteuning richt zich op procedures in het kader van de Omgevingswet (OW), Wet milieubeheer (Wm), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Waterwet (Ww).

Makeonline wet- en regelgeving

Onze juridische adviseurs vervullen ook een belangrijke taak in het bijhouden van wet- en regelgeving, zoals in onze softwaretool Makeonline. Zij lezen en begrijpen de (juridische) wetteksten en zetten deze om in concrete acties, taken of aandachtspunten. Daarnaast kunnen zij beoordelen welke wet- en regelgeving voor uw bedrijfssituatie relevant is.

Juridische toetsing

Heeft u vragen over de interpretatie of toepassing van bepaalde wet- en regelgeving? Wilt u uw bedrijf veranderen, maar bent u niet zeker of dat kan binnen de huidige wet- en regelgeving en planvorming? Schakel in dergelijke gevallen onze juridische kennis in.

 

Bekijk ook:
Nieuws