(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Compliance

Goed compliancemanagement vereist een goede structuur. Om u te helpen hebben wij de 6-stappen compliancemethodiek ontwikkeld.

In 6 stappen van uw compliance-probleem af!

Goed compliancemanagement vereist een goede structuur. Om u te helpen hebben wij de 6-stappen compliancemethodiek ontwikkeld. De verbeterde versie van de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

Stap 1: Context en stakeholders
Uw bedrijf staat niet los van uw omgeving. Diverse krachtenvelden, zowel intern als extern, oefenen invloed uit op de keuzes de u maakt.
Weet u wie dit zijn? Weet u welke rol zij spelen in uw bedrijfsvoering?

Wij helpen u bij

 • het opstellen van een interne en externe context-analyse
 • het uitvoeren van een stakeholderanalyse met eisen en verwachtingen
 • het inventariseren, organiseren en verbeteren van uw duurzaamheidsprestaties


Stap 2: Kansen, risico's en verplichtingen

U weet met wie u te maken heeft. Maar alles goed regelen is een uitdaging. Begrijpt u wet- en regelgeving? Weet u wat u moet doen en wat u mag doen? Weet u waar uw kansen liggen en waar uw risico’s?

Wij helpen u bij

 • het overzicht van al uw verplichtingen, zoals uw register wet- en regelgeving, vergunningen en normen
 • het bijhouden van wijzigingen, waaronder wet- en regelgeving
 • het identificeren van kansen, zoals besparingen en efficiency
 • het uitvoeren van uw risicoanalyses, waaronder de RI&E, veiligheid en milieu


Stap 3: Maatregelen en taken

U begrijpt welke zaken er geregeld moeten worden. Het begin is er. Maar weet u ook wat u moet doen en wie het gaat doen?

Wij helpen u bij

 • het begrijpen van wet- en regelgeving
 • het vertalen van uw verplichtingen naar (beheers)maatregelen
 • het omzetten van de maatregelen naar bedrijfsspecifieke taken
 • het uitvoeren van (compliance-)scans en gap-analyses
 • het formuleren van doelstellingen en het opstellen van praktische verbeterprogramma’s


Stap 4: Aansturing en uitvoering

U heeft een goed overzicht van de taken en rolverdeling. De praktijk blijkt weerbarstiger. Iedereen is druk. Uw collega’s willen best helpen, maar komen er niet aan toe. Wat nu?

Wij helpen u bij

 • de implementatie in de organisatie
 • het bewaken van de planning
 • de signaalfunctie op uitvoering van taken


Stap 5: Monitoring en prestaties

U en uw collega’s zijn actief bezig met de juiste dingen. Nu is alles geregeld. Maar worden hiermee ook uw doelen gehaald? Wat doet u met onverwachte zaken die uw strak georganiseerde proces verstoren?

Wij helpen u bij

 • het uitvoeren en beoordelen van metingen en analyses
 • het opstellen van registraties, zoals emissies, klachten, incidenten en afwijkingen
 • het inrichten en uitvoeren van audits en inspecties
 • het opstellen van praktische rapportages en prestatieindicatoren


Stap 6: Verandering en bijsturing

Uw proces is ingeregeld en u bent voorbereid op onverwachte ontwikkelingen. Maar nu besluit uw bedrijf de organisatie te veranderen. Of de productie uit te breiden. Heeft u alles nog steeds onder controle?

Wij helpen u bij

 • het inrichten en uitvoeren van Management of Change
 • het opstellen van corrigerende maatregelen
 • het opstellen van de directiebeoordeling


Met onze aanpak en Makeonline heeft u meer grip en meer overzicht op uw complianceproces. Met meer efficiency.

Betrokken adviseurs
Jan-Carel Nieuwland
Compliance en Makeonline

Tel.: 0334221392

E-mail: jcn@kwa.nl

Jesper Schaap
Compliance en Makeonline

Tel.: 0334221351

E-mail: jsc@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Interne audittraining

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen de verplichting om interne au...