(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Ducor vraagt: is dit project haalbaar? En wat zijn de risico's?

Is uw project technisch en financieel haalbaar? Wat zijn de risico’s ? KWA kan dat voor u onderzoeken. Zo vroeg Ducor om onze ondersteuning. Ducor produceert polypropyleen en kon een propyleen-destillatie-unit overnemen van het moederbedrijf. Zij vroegen zich af of dit zowel technisch als financieel haalbaar zou zijn. KWA deed onderzoek.

Ducor produceert polypropyleen en gebruikt hiervoor zuivere propyleen feedstock. Door omstandigheden ontstond de mogelijkheid om een propyleen-destillatie-unit over te nemen van het moederbedrijf. Met een dergelijke installatie kan Ducor (goedkopere) propyleen van chemical-grade of zelfs refinery-grade kwaliteit inkopen en zelf opwerken tot  polymeer-grade. KWA werd gevraagd te onderzoeken of het bouwen van een dergelijke installatie financieel en technisch haalbaar is.

Technische uitdagingen

Naast de technische uitdagingen zoals ruimtebeslag en het minimale propyleengehalte waarop de destillatie-unit is uitgelegd veroorzaakten de logistiek van aan- en afvoer en tussentijdse opslag op site nog aardig wat hoofdbrekens. Vloeibare propyleen wordt in tankschepen onder druk aangevoerd.

Een 2e cryogene (koude) opslag naast de bestaande bleek niet haalbaar wegens de enorme investering, operationele kosten en verwachte vergunningsproblematiek. Opslag onder druk waarbij rechtstreeks vanuit de tankschepen kan worden bevoorraad bleek de meest economische optie.

Daarbij moest nog wel met de indeling van de fabriek worden gepuzzeld om voldoende ruimte te vinden voor een veilige opslag van propyleen en propaan volgens de richtlijnen uit PGS 19.

Simulaties uitvoeren

Procestechnisch zijn er simulaties uitgevoerd om te bepalen of en hoe de verschillende feedstock-kwaliteiten met de gegeven installatie kunnen worden opgewerkt. Met de beschikbare installatie bleek dit al mogelijk maar door een upgrade met effectievere scheidingstrappen kan ook lagere kwaliteit propyleen ingekocht worden.

Flink energie besparen

Destillatietorens zijn notoire energieslurpers. Door de kolom te bedrijven op een lagere druk wordt het verschil in relatieve vluchtigheid tussen propaan en propyleen groter en kan bij gelijke kolomhoogte een betere scheiding worden bereikt. Daardoor moet het gas uit de top wel weer gecomprimeerd worden om vloeibare propyleen te refluxen. Bijkomend voordeel is dat de compressiewarmte gebruikt kan worden om de reboiler in de bodem van de kolom te stoken. Hiermee kon 50% energiebesparing bereikt worden.

Kostenraming voor project

Een dergelijke uitbreiding vergt ook uitbreiding van de voorzieningen zoals elektriciteit, perslucht en koelwater. De benodigde hoeveelheden en daarmee de capaciteiten zijn berekend om te bepalen hoe groot de te installeren utilities zou moeten worden. Aan de hand van de apparaatkosten kon vervolgens een kostenraming voor het gehele project opgesteld worden.

De resultaten van het onderzoek zijn in een zogeheten basis of design vastgelegd, met daarin de uitgangspunten voor de volgende projectfase. Samen met de financiële haalbaarheid en risico-inventarisatie kan dit door de concernleiding worden gebruikt om het project goed te keuren en met de volgende fase te beginnen.

Twijfelt u aan de haalbaarheid van een project? Neem dan contact met onze adviseurs op.

Foto: Ducor

Bekijk ook:
Gerelateerde dienst
Realisatie nieuwbouw en renovatieplannen

Helpen realiseren van uw innovatieve nieuwbouw- of renovatieproject✓ Integraal pakket aan functionele eisen en voord...