KWA Bedrijfsadviseurs: een multidisciplinair adviesbureau

Kwaliteit is wat u van KWA Bedrijfsadviseurs mag verwachten. Of het nu gaat om compliance, duurzaamheid, procestechniek, realisatie of een specialisme, de klantvraag staat centraal.

En de Oscar gaat naar .... Compliancemanagement!  -  Makeonline: The Movie

 

Van klein tot groot

KWA adviseert jaarlijks zo’n zeshonderd bedrijven (locaties). Voor deze relaties verzorgen wij rond de duizend projecten per jaar, van bescheiden tot omvangrijk. Wij zijn in Nederland actief in elke branche en in elke regio.

Als bedrijf wilt u de risico’s voor uw klanten, omgeving en personeel beheersen en de continuïteit van uw bedrijf waarborgen. Vanuit die positie komt u ook in aanraking met wetten en regels waaraan u moet voldoen. Compliance betekent dat een organisatie werkt in overeenstemming met eigen regels, met vigerende wet- en regelgeving en overige verplichtingen.

Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid zijn brede begrippen waaraan elke onderneming een eigen invulling geeft. KWA Bedrijfsadviseurs ondersteunt bedrijven op een praktische wijze bij het duurzaam produceren van producten.

Lees verder

Onze ondersteuning varieert van advisering tot de gehele projectbegeleiding bij vernieuwingsprojecten en alles daartussen. Zowel in de conceptuele fase als in de uitvoeringsfase van het realisatietraject zijn we inzetbaar, waarbij we er specifiek voor zorgen dat het vernieuwingsproject ook na de implementatie, in de gebruiksfase, aansluit bij de klantbehoefte.

Lees verder

Bedrijven hebben een grote variëteit aan installaties, van procesinstallaties voor productie tot ondersteunende installaties (utilities) als ketels, koeling en luchtbehandeling. Procestechniek komt terug binnen al onze werkvelden. De kennis van het productieproces versterkt ons advies en is nodig om gesprekspartner te zijn van de kennisdragers binnen bedrijven.

Lees verder

Interim-ondersteuning

Bij een tijdelijk tekort aan kennis of mankracht door (on)-voorziene omstandigheden, levert KWA Bedrijfsadviseurs tijdelijke ondersteuning op locatie. Met het inzetten van onze ervaren adviseurs in de rol van uitvoerder van projecten, als kwartiermaker of als vervanging voor (tijdelijk) afwezig personeel, bieden wij een flexibele oplossing voor uw vraagstuk.

Lees verder