DienstenBijeenkomsten

Kennis overdragen

Naast het uitvoeren van reguliere advieswerkzaamheden, delen wij graag onze kennis van en ervaring met allerlei verschillende onderwerpen. In de vorm van praktische informatiebijeenkomsten dan wel cursussen dragen wij die kennis over aan de deelnemers. Die dat vervolgens in hun eigen omgeving kunnen omzetten naar acties.

De bijeenkomsten vinden zowel bij ons op kantoor plaats (Amersfoort) als in Rotterdam. Beide locaties zijn zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer en de auto.

2018 - datum + locatie Soort bijeenkomst
Maart  
15 maart - Amersfoort Informatiemiddag Omgevingswet
20 maart - Rotterdam Cursus ISO 50001 / Energiemanagement 
April  
5 april en 19 april - Utrecht ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk, i.s.m. de NEN
12 april - Amersfoort Cursus Koudetechniek en warmtepompen
16 april - Amersfoort / 23 april - Rotterdam Informatiemiddag Waterbehandeling voor stoomketels
19 april - Amersfoort Cursus Stoom en aanverwante aspecten
Mei  
14 mei - Amersfoort / 16 mei - Rotterdam Informatiemiddag Ageing en Corrosie van installaties
17+24 mei - Amersfoort Cursus Milieucoördinator
24 mei - Rotterdam / 31 mei Amersfoort Informatiemiddag Commissioning in realisatieprojecten
28 mei - Amersfoort Informatiemiddag ADR
Juni  
4 juni - Amersfoort / 7 juni - Rotterdam Informatiemiddag Nieuwe emissie-eisen voor indirecte stookinstallaties
6 juni - Amersfoort / 12 juni - Rotterdam Cursus Explosieveiligheid: basistraining ATEX voor uitvoerend personeel
14 juni - Rotterdam Informatiemiddag Eenvoudig voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer
19 juni - Amersfoort / 21 juni - Rotterdam Informatiemiddag Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
26 juni - Amersfoort Informatiemiddag Bodemenergie kosteneffectief
September  
12 september - Amersfoort / 19 september - Rotterdam Informatiemiddag ATEX: hoe houden we ATEX praktisch?
25 september - Amersfoort / 27 september - Rotterdam Informatiemiddag Asbest in de industrie
Oktober  
4 oktober - Amersfoort Cursus Koudetechniek en warmtepompen
4 oktober - Rotterdam / 11 oktober - Amersfoort Informatiemiddag Omgevingswet
8 oktober - Amersfoort / 10 oktober - Rotterdam Cursus ISO 50001 / Energiemanagement
9 oktober - Amersfoort / 11 oktober - Rotterdam Cursus Procesoptimalisatie met Lean6Sigma
29 oktober - Amersfoort Cursus Stoom en aanverwante aspecten
November  
12 november - Amersfoort Cursus PGS 15
29 november - Amersfoort Informatiemiddag CROW-publicatie 400 - Werken in verontreinigde bodem

 

Het is ook mogelijk deze bijeenkomsten op aanvraag en/of incompany te laten uitvoeren. Onze eigen specialisten verzorgen de bijeenkomsten, dus alle onderwerpen zijn mogelijk.

Aan een aantal cursussen is door Hobéon een waardering met SKO-punten toegekend. Indien van toepassing vindt u het te behalen puntenaantal terug achter de betreffende bijeenkomst.

Voor informatie of aanmelding stuurt u een e-mail naar bedrijfscursus@kwa.nl of belt u met Sylvia Lam 033 - 422 13 71 of Mariska Guliker 033 - 422 13 30.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) Robin Sinke

Syndicate content