DienstenBijeenkomsten

Kennis overdragen

Naast het uitvoeren van reguliere advieswerkzaamheden, delen wij graag onze kennis van en ervaring met allerlei verschillende onderwerpen. In de vorm van praktische informatiebijeenkomsten dan wel cursussen dragen wij die kennis over aan de deelnemers. Die dat vervolgens in hun eigen omgeving kunnen omzetten naar acties.

De bijeenkomsten vinden zowel bij ons op kantoor plaats (Amersfoort) als in Rotterdam. Beide locaties zijn zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer en de auto.

2018 - datum + locatie Soort bijeenkomst
September  
27 september - Amersfoort / 4 oktober Rotterdam Informatiemiddag Omgevingswet
Oktober  
4 oktober - Amersfoort Cursus Koudetechniek en warmtepompen
8 oktober - Amersfoort / 10 oktober - Rotterdam Cursus ISO 50001 / Energiemanagement
9 oktober - Amersfoort / 11 oktober - Rotterdam Informatiemiddag Procesoptimalisatie met Lean6Sigma
29 oktober - Amersfoort Cursus Stoom en aanverwante aspecten
November  
1+8 november - Amersfoort Cursus Milieucoördinator (voor de milieucoördinator met 1 à 2 jaar ervaring)
1+15 november - Utrecht Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk, i.s.m. NEN
7 november - Amersfoort Informatiemiddag PGS 31 Opslag gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
12 november - Amersfoort Cursus PGS 15 - 0,5 SKO-punt
22 november - Amersfoort Seminar Energietransitie in uw fabriek - Van binnen naar buiten!
29 november - Amersfoort Informatiemiddag CROW-publicatie 400 - Werken in verontreinigde bodem - 0,5 SKO-punt

 

Het is ook mogelijk deze bijeenkomsten op aanvraag en/of incompany te laten uitvoeren. Onze eigen specialisten verzorgen de bijeenkomsten, dus alle onderwerpen zijn mogelijk.

Aan een aantal cursussen is door Hobéon een waardering met SKO-punten toegekend. Indien van toepassing vindt u het te behalen puntenaantal terug achter de betreffende bijeenkomst.

Voor informatie of aanmelding stuurt u een e-mail naar bedrijfscursus@kwa.nl of belt u met Sylvia Lam 033 - 422 13 71 of Mariska Guliker 033 - 422 13 30.

 

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) Robin Sinke

Syndicate content