Diensten

KWA helpt bedrijven hun continu├»teit te waarborgen. Onze specialisten zijn gewend om te gaan met de (on)mogelijkheden die binnen een bestaande situatie voorkomen. KWA levert diensten vanuit specialisme/vakgebieden en aan de hand van overkoepelende thema’s.

Of het nu advies is of het realiseren van projecten, samen met u gaan we voor de juiste oplossing of resultaat.
  

KWA-diensten (vraag-advies-oplossing) voor:

 • verbeterde prestaties (op het gebied van duurzaamheid)
 • beter functionerende bedrijfsprocessen
 • verlaging en beheersing van (rest)risico’s
 • meedenken/-helpen om problemen te voorkomen
 • kosten verlagen c.q. vermijden en tijd besparen
 • zorgen uit handen nemen

Thema’s die voor u van belang zijn:

 • Realisatie: onze ondersteuning varieert van advisering tot de gehele projectbegeleiding bij vernieuwingsprojecten en alles daartussen.
 • Compliance: compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving en overige verplichtingen. Voor een groot aantal bedrijven houden we de wijzigingen in wet- en regelgeving bij, onder de naam Makeonline. Om te borgen dat u aan eisen blijft voldoen heeft KWA MakeOnline ontwikkeld.
 • Duurzaamheid: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid zijn brede begrippen waaraan elke onderneming een eigen invulling geeft.
 • Procestechniek: procestechniek komt terug binnen al onze werkvelden.

Op zoek naar een specifiek vakgebied?

Ga naar Arbo Asbest Bodem Energie Geluid Kwaliteit Lucht Milieu Veiligheid of Water.

De KWA-specialist werkt vanuit Amersfoort op locatie (interim-ondersteuning).

KWA heeft een aantal scans ontwikkeld, om voor u inzichtelijk te maken waar uw onderneming staat:
 • Compliance Scan - een zelfevaluatie van het managementsysteem, als hulpmiddel voor het vaststellen van de status van uw compliancemanagement en op basis waarvan wij u advies geven op die onderdelen waar (nog) niet aan wordt voldaan.
 • Ondergrondscan - de ondergrondscan geeft u meer inzicht in de mogelijkheden, kansen en aandachtspunten ten aanzien van het duurzaam gebruik van de ondergrond van uw locatie.

Naast onze reguliere adviestrajecten, geeft KWA Bedrijfsadviseurs B.V. ook cursussen over diverse onderwerpen, zoals weergegeven op de bijeenkomstenkalender.

Syndicate content