window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Wouter Gerats

Adviseur Bodemenergie

Ik ben januari 2021 afgestudeerd als Fysisch Geograaf, waarbij ik me heb bezig gehouden met watergerelateerde vraagstukken aan het oppervlak en in de ondergrond.

''Bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving, waar bodemenergie een grote rol gaat spelen''

Naast mijn passie voor water, vind ik het belangrijk om maatschappelijk verantwoord en toekomstgericht werk te leveren. Mijn doel is dan ook om bij KWA bij te dragen aan een duurzame en veilige leefomgeving, waar bodemenergie een grote rol gaat spelen.

Bekijk ook:
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...