window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Circulaire economie en verduurzaming

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn brede begrippen waaraan elke onderneming een eigen invulling geeft. Ook circulariteit in de bedrijfsvoering en de bedrijfsketen wordt steeds belangrijker. Bij KWA vindt u de kennisspecialismen die u concreet helpen bij duurzaam ondernemen, zodat u  progressie maakt met de invoering van de circulaire economie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn brede begrippen waaraan elke onderneming een eigen invulling geeft. Ook circulariteit in de bedrijfsvoering en de bedrijfsketen wordt steeds belangrijker. Bij KWA vindt u de kennisspecialismen die u concreet helpen bij duurzaam ondernemen, zodat u  progressie maakt met de invoering van de circulaire economie.

Veelheid aan duurzaamheidsvraagstukken

Of het nu gaat om de technische kant van duurzaamheid, zoals een installatieconcept of om energie-, CO2-, water-, veiligheid-, of geluidaspecten, KWA adviseert u bij een veelheid aan duurzaamheidsvraagstukken. In uw bestaande bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw of renovatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van footprints, het bepalen van relevante duurzaamheidskeurmerken/-certificaten zoals BREEAM of CO2-prestatieladder, of het voldoen aan duurzaamheidscriteria in inkooptrajecten.

Borgen van uw ambities

Wij ondersteunen veel bedrijven met het borgen van de duurzaamheidsambities in hun managementsysteem op basis van bijvoorbeeld ISO 14001 of MVO managementsysteem. Dit maakt de duurzaamheidsinspanningen die bedrijven maken ook beter aantoonbaar.

Het beheersen van risico’s vormt een onderdeel van duurzame ontwikkeling. Iedere onderneming moet zich bewust zijn van de omgeving waarin hij opereert, de stakeholders waar hij mee te maken heeft, welke risico’s en kansen er zijn en met welke wet- en regelgeving de onderneming compliant moet zijn. Onze specialisten op het gebied van wet -en regelgeving staan u hierin bij.

Circulaire economie verweven met uw CO2-reductiedoelen

Bedrijven kunnen zich voor ISO 14001 mét het onderdeel CO2-reductiemanagement certificeren. Dit vindt plaats op 2 niveaus en beide geven invulling aan de EED-energie auditverplichting. Niveau 2 vraagt een kwantitatieve analyse van de CO2-emissie in elke ketenstap. Een voordeel is dat deze methodiek overeenkomt met de scope 3-benadering uit de CO2-prestatieladder (niveau 4 & 5). Scope 3 is daarnaast een onderdeel geworden van het Klimaatakkoord voor de industrie. Zo is de circulaire economie aantoonbaar verweven en geborgd met de CO2-reductiedoelen.

Maken van kwalitatieve en kwantitatieve analyses

We helpen industriële bedrijven met het maken van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de CO2-emissie in elke ketenstap. De analyse beslaat alle levenscyclusstappen in onder andere grondstoffen, productie en vervoer. De Life Cycle Perspective uit de ISO 14001 brengt dit in beeld (zie plaatje hierboven).

In elke ketenfase bekijken we wat de milieu-impact van het product is, wat de bijbehorende milieuaspecten zijn en hoeveel invloed u in deze stap kunt uitoefenen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op. 

Bekijk ook

15-08-2021

Samen uw duurzame toekomst verkennen

Samen aan de slag om duurzaamheid echt op de kaart te zetten, met een gloednieuwe methode. 

13-06-2019

Reststromen herwaarderen

Bedrijven nemen grondstoffen in en produceren afval en reststromen die ze afvoeren. De grondstoffen ...

Betrokken adviseurs
Marcel van den Bovenkamp
Energiemanagement en duurzaamheid

Tel.: 0334221345

E-mail: mb@kwa.nl

Marlene Huijer
Duurzaamheid

Tel.: 0334221358

E-mail: mah@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Verslaglegging

Bedrijven hebben te maken met wet- en regelgeving en andere verplichtingen, wat veelal valt binnen het takenpakket van e...