Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Bedrijvennetwerk Energietransitie – Nieuw!

Het Bedrijvennetwerk Energietransitie is een actief netwerk van bedrijven met de gedeelde ambitie elkaar verder te willen helpen. Die elkaar inspireren en van elkaar leren op het vlak van de energietransitie.

Energietransitie hoog op de agenda
Er ligt een zware opgave voor de industrie om de CO2-emissie te reduceren. In uw fabriek moet het gebeuren en u moet zelf invulling geven aan de energietransitie. De silver bullet bestaat niet. Er is niet één oplossing, er zijn meerdere.
 
Hoe geeft u vorm aan de energietransitie? Welke technologieën omarmt u en welke niet? Hoe krijgt u draagvlak binnen uw fabriek of instelling?
 
Om antwoord te geven op deze vragen is het Bedrijvennetwerk Energietransitie opgericht. Om bij te blijven in de razendsnelle (technologische en wetgevende) ontwikkelingen én te leren en sparren met collega’s uit verschillende branches/bedrijven.

Eerste bijeenkomst 25 april a.s.

De gevolgen van het Klimaatakkoord voor de industrie beginnen steeds duidelijker te worden. Bekijk hier het programma en schrijf u gelijk in.

 

Waarom dit netwerk?

 • Bijblijven in de razendsnelle (technologische en wetgevende) ontwikkelingen
 • Kennisoverdracht op inhoudelijke onderwerpen, gerelateerd aan de energietransitie (praktisch en de diepte in)
 • Sparren met andere bedrijven, uit verschillende branches
 • Uitwisselen van ervaringen en learnings rondom energiebesparing, CO2-reductie, enz
 • Gezamenlijk initiatieven ontplooien

 

KWA verzorgt de invulling en organisatie van dit bedrijvennetwerk. Daarnaast willen wij ook zeker de hulp inroepen van externe gastsprekers. Denk aan leveranciers, innovators en leden uit de groep. Doel is om iedere bijeenkomst van maximale waarde te laten zijn voor de leden.

Opzet

 • Twee keer per jaar een bijeenkomst. Het streven is om dit bij een interessant en relevant (lid)bedrijf te doen.
 • Belangrijke ontwikkeling? Dan lassen we een webinar in.
 • Tussentijds contact via een besloten LinkedIn-groep, bijvoorbeeld voor het delen van nieuws. En natuurlijk via persoonlijke communicatie.

 

Voor wie interessant?

Dit bedrijvennetwerk is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de energietransitie; van visie tot technische oplossingen.
 
Wij nodigen onder meer de volgende bedrijven en instellingen van harte uit deel te nemen aan het bedrijvennetwerk Energietransitie:

 • Fabrieken en fabriekslocaties (productiebedrijven)
 • Grote instellingen met eigen energievoorziening
 • Waterschappen (zuiveringsbedrijven)
 • Afvalbedrijven

 

Dit bedrijvennetwerk is niet toegankelijk voor adviseurs (andere dan KWA), toeleveranciers en gemeentes. Zij kunnen dan ook geen lid worden. Zo houden we de juiste focus op de deelnemers en kunnen we evenwichtige discussies voeren.

Minimale groepsgrootte

Het netwerk is gloednieuw en pas net opgericht. Om dit bedrijvennetwerk echt van waarde te laten zijn, streven we naar een minimale groepsgrootte van 25 bedrijven. De eerste bijeenkomst vindt naar verwachting in april 2019 plaats.

Lid worden?

Om de kosten te dekken van ondersteuning, locatie, catering, e.d., vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 350 exclusief BTW.
 
Wilt u lid worden? Stuur dan een e-mail naar Ingrid Steenbeek, ist@kwa.nl, samen met uw gegevens.